<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ytterligere forenklinger for generalforsamlinger og årsmøter

‹ Tilbake til artikler

I løpet av påskeuken fikk vi nye midlertidige forskrifter som skal legge til rette for smidig avholdelse av generalforsamlinger og årsmøter, på tross av korona. Blant annet ble adgangen til digitale møter utvidet for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. I tillegg ble det for visse selskaper gitt adgang til å utsette generalforsamling/årsmøte. 

Forskriften om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag slår fast at styret kan beslutte å holde årsmøte og generalforsamling uten fysisk oppmøte, herunder ved bruk av digitale møteapplikasjoner, telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. Seksjons- eller andelseiere kan ikke kreve fysisk møte. Videre åpnes det for elektronisk signatur av protokoll, og for elektronisk kommunikasjon med andelseiere. Forskriften gjelder så lenge koronaloven gjelder.

Forskriften finner du her: Unntak fysisk møte borettslag m.v.

For aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak som har vedtektsbestemt en tidligere avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte enn 30. juni er det på grunn av covid-19-influensaen gitt en midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven § 2. Den gir styret i slike foretak adgang til å utsette ordinær generalforsamling/ordinært årsmøte til den lovbestemte fristen på 6 måneder etter regnskapsårets utgang i henholdsvis aksjeloven § 5-5 (1), allmennaksjeloven § 5-6 (1) og samvirkelova § 41 (1). Forskriftens unntak for vedtektsbestemt avholdelse av ordinær generalforsamling/ordinært årsmøte vil gjelde så lenge innkallingen er skjedd før den tidsbegrensede koronaloven utløper.

Forskriften finner du her: Utsatt frist for generalforsamling

                                                                      ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Andreas Dypvik og Svein Gunnar Stang Hansen. 

Svein Gunnar Stang Hansen

Svein Gunnar Stang Hansen

Jeg heter Svein Gunnar Stang Hansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i grensesnittet nasjonal/internasjonal skatt, selskapsrett, regnskapsrett i tillegg til generasjonsskifter. I mitt daglige arbeid bistår jeg norske og utenlandske selskaper med skatte- og selskapsrettslige spørsmål og jeg har over 20 års erfaring med fagfeltene. Regelverket som næringslivet skal operere innenfor blir stadig mer komplekst og sammensatt og jeg håper at mine bidrag kan bidra til å klargjøre og finne gode løsninger iblant stadig flere komplekse regler.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Offentlige anskaffelser - hva gjør du ved kjøp av forsikring?

Ved å gjennomføre en anskaffelse av forsikringstjenester i tråd med anskaffelsesregelverket, kan det offentlige oppnå høyere kvalitet til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bruk av Google Analytics er i strid med personvernforordningen

Onsdag 1. mars 2023 kunngjorde Datatilsynet varsel om vedtak i den såkalte Google Analytics-saken. Tilsynets foreløpige konklusjon er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Adgangen til innleie av arbeidskraft begrenses fra 1. april

Den 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte. Det mest brukte rettslige grunnlaget for ...

Les artikkelen