<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ytterligere forenklinger for generalforsamlinger og årsmøter

‹ Tilbake til artikler

I løpet av påskeuken fikk vi nye midlertidige forskrifter som skal legge til rette for smidig avholdelse av generalforsamlinger og årsmøter, på tross av korona. Blant annet ble adgangen til digitale møter utvidet for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. I tillegg ble det for visse selskaper gitt adgang til å utsette generalforsamling/årsmøte. 

Forskriften om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag slår fast at styret kan beslutte å holde årsmøte og generalforsamling uten fysisk oppmøte, herunder ved bruk av digitale møteapplikasjoner, telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. Seksjons- eller andelseiere kan ikke kreve fysisk møte. Videre åpnes det for elektronisk signatur av protokoll, og for elektronisk kommunikasjon med andelseiere. Forskriften gjelder så lenge koronaloven gjelder.

Forskriften finner du her: Unntak fysisk møte borettslag m.v.

For aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak som har vedtektsbestemt en tidligere avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte enn 30. juni er det på grunn av covid-19-influensaen gitt en midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven § 2. Den gir styret i slike foretak adgang til å utsette ordinær generalforsamling/ordinært årsmøte til den lovbestemte fristen på 6 måneder etter regnskapsårets utgang i henholdsvis aksjeloven § 5-5 (1), allmennaksjeloven § 5-6 (1) og samvirkelova § 41 (1). Forskriftens unntak for vedtektsbestemt avholdelse av ordinær generalforsamling/ordinært årsmøte vil gjelde så lenge innkallingen er skjedd før den tidsbegrensede koronaloven utløper.

Forskriften finner du her: Utsatt frist for generalforsamling

                                                                      ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Svein Gunnar Stang Hansen og Andreas Dypvik. 

Andreas Dypvik

Andreas Dypvik

Jeg heter Andreas Dypvik og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder faggruppen M&A Legal, og jobber til daglig med juridiske spørsmål og kontraktsforhandlinger knyttet til fusjoner og oppkjøp.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rekonstruksjon - forslag om nye regler for gjeldsforhandlinger

For å hindre at virksomheter som i utgangspunktet er sunne og har livets rett går under med tap av arbeidsplasser og verdier, har ...

Les artikkelen