<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Av Ulrik Hallén Øen , 8. april 2019

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt.

Les artikkel

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse, bærekraft

Dele artikkelen:

Risiko - bare negativt?

Av Maren Maal , 4. mars 2019

Etter selv å ha arbeidet med sikkerhetsfaglige problemstillinger og dermed sett på risiko som noe utelukkende negativt, var det uvant å tenke på risiko på en annen måte. I faget Enterprise Risk Management (ERM) ser man mer helhetlig på risiko, ved at risiko også kan bety muligheter for gevinst. Internasjonalt har man vært vitne til paradigmeskifte i hvordan man tenker på risiko. I de senere år har man fått en dreining mot at risikobegrepet "rommer mer" og at det dermed gir økte muligheter for å se risikostyring på nye måter. Vi snakket med Equinor for å høre hvorfor de har valgt å tenke på risiko som noe mer enn bare nedside.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring

Dele artikkelen:

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

Av Therese Gaarde & Aase Lindahl , 1. mars 2019

PwC er i gang med en ny benchmarkundersøkelse hvor vi kartlegger norske selskapers modenhet innenfor internkontroll over finansiell rapportering (ICFR). Vi gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 2016, der ca. halvparten av deltakerne var notert ved Oslo Børs. I undersøkelsen kom det frem at halvparten av selskapene mente at de manglet internkontroll som dekket selskapets mest kritiske risikoer, og at nær en tredjedel vurderte internkontrollen sin til å være svakere enn minstekravet for børsnoterte selskaper. Vi tar tempen på nytt i år, men forventer vi å se en utvikling siden 2016?

Les artikkel

Dele artikkelen:

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Av Eli Moe-Helgesen , 29. januar 2019

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at behovet for en bred forståelse av risiko, muligheter og fremtidsutsikter er større enn noen gang. Vi har samlet våre råd og anbefalinger til norske styrer i den ellevte utgaven av vår styrebok.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Eierstyring og selskapsledelse, bærekraft

Dele artikkelen:

Kan sterke resultattall gi sløv bedriftskultur? En røverhistorie fra Australia med relevans for Norge

Av Kim Tvedt & Kjersti Aksnes Gjesdahl , 23. januar 2019

 

Finansiell suksess er en sentral målsetning i ethvert kommersielt selskap, og det å skape gode resultater er som regel øverst på agendaen for styre og ledelse. Finansinstitusjoner er intet unntak, og de siste årene har vært en opptur for de fleste norske aktørene. For eksempel viser rapporter fra Finanstilsynet at norske banker har hatt god lønnsomhet i årene etter finanskrisen, og lønnsomheten har blitt opprettholdt også gjennom oljenedturen. Spørsmålet er om vedvarende suksess avler naivitet og kan gjøre at en likegyldighetskultur knyttet til etterlevelse, effektiv risikostyring og ivaretakelse av kundenes interesser sniker seg inn.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Integrert rapportering - bygg tillit og skap verdi gjennom årsrapporteringen

Av Magnus Young , 19. november 2018

En årsrapport skal gi et bilde på selskapets strategi, virksomhet og resultater. Integrert rapportering tar utgangspunkt i selskapets strategi og viser hvordan strategi er omsatt i konkrete mål, samt hvilke resultater selskapet har oppnådd på disse målene.

Les artikkel

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse, bærekraft, styring og kontroll

Dele artikkelen:

Helhetlig risikostyring: Lyst på en sniktitt på fremtidens styringsverktøy?

Av Maren Maal , 8. november 2018

Helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management) har blitt et buzzword blant norske virksomheter og har kommet for å bli. I dag er det få norske virksomheter som virkelig mestrer dette, ettersom det er utfordrende og komplekst. Vet du egentlig hva “helhetlig risikostyring” (ERM) er?

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring

Dele artikkelen:

Digitalisering virker - men for få er i gang…

Av Marianne Brusdal , Inger-Lise Øvland & Anniken Teres Pedersen , 4. oktober 2018

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den digitale reisen og hvor kostnadseffektive de er. Undersøkelsen viser at virksomheter som følger med på den teknologiske utviklingen og tar i bruk ny teknologi også er de som er mest kostnadseffektive. Disse selskapene har et kostnadsnivå som er en tredjedel av den gjennomsnittlige økonomifunksjonen.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Digitalisering, styring og kontroll

Dele artikkelen:

TCFD - klimarapportering som et verktøy for finansiell bærekraft

Av Magnus Young , 8. august 2018

Mark Carney, styreleder for Financial Stability Board (FSB) og sentralbanksjef i Storbritannia forstår at miljøansvar er en viktig del av risikostyring for finansiell stabilitet. I 2017 ledet Carney FSB sitt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), for å forbedre informasjonsgrunnlaget til investorer, kreditorer og forsikringstilbydere, for deres beslutninger relatert til klimaendringenes innvirkning på selskaper.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Samfunnsansvar, bærekraft

Dele artikkelen:

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Av Henning Gravklev & Line Marie Engebretsen , 20. juni 2018

Hvis du jobber med compliance i Finansnæringen, må du ha hatt et friår for å bo sammen med en isolert stamme i det indre av Brasil eller tilbrakt et år på en forskningsstasjon i Antarktis hvis du ikke har fått med deg den nye personvernforordningen (GDPR) og kravene som settes til etterlevelse. Forordningen har et stort ris bak speilet; en bot på opp til 20 millioner euro eller 4% av global brutto omsetning ved manglende etterlevelse. Men nå ser det ut til at den får “konkurranse” fra hvitvaskingsloven. Lovforslaget, som kom i februar 2018, har et foreslått bøtenivå på 44 millioner, riktignok i norske kroner, men med en omsetningsgrense på 10% av brutto global omsetning. Har complianceavdelingen fått et prioriteringsproblem?

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, GDPR, Antihvitvask

Dele artikkelen: