<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årets-CEO undersøkelse er klar - Mer tro på vekst, men stadig større uro for det større bildet

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg ‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

PwCs årlige CEO-undersøkelse er nettopp lansert. Enorme omveltninger utløst av globalisering og teknologisk endring preger næringslivet, og i årets undersøkelse deler nærmere 1400 CEOer sine synspunkter på virkningen av disse kreftene på vekst, talent, tillit og samfunn.

Fokus i årets CEO-undersøkelse er hva verdens ledere bekymrer seg mest for. Og temaer som politisk ustabilitet, manglende tillit, cyber-problematikk, digitalisering, globalisering og evne til å håndtere kriser går igjen.

Det er utfordrende tider med politisk ustabilitet, terror, en presset klode, Brexit og en president i USA som former ny politikk. Teknologi og globalisering vil fortsette å forandre verden. Med digitalisering kan arbeidsledighet følge, og historien viser at med ledighet følger opprør. Hva når dette skjer samtidig med at vi må ta større hensyn til klodens knappe ressurser? Og med politiske endringer, egoisme som blomstrer samtidig som mange tar større samfunnsansvar?

Topplederne er bekymret

Årets undersøkelse viser at topplederne er litt mer optimistiske enn i fjor når det gjelder selskapets egne økonomiske utsikter og for veksten i verdensøkonomien. Men, de er stadig mer bekymret for det større bildet.

  • Lederne bekymrer seg for at geopolitisk usikkerhet og sosial uro vil skade selskapet. De er urolige for cyber-trusler og at manglende tillit til næringslivet vil skade selskapet de leder
  • De truslene lederne mener har økt mest fra 2015 er risiko for terrorisme, konsekvenser av teknologiske endringer og endringer i kundeadferd
  • Verdens toppledere ser en utvikling i retning av regionale og nasjonale løsninger på bekostning av global enhet
  • Topplederne sier at deres selskaper tenderer til å snu seg bort fra fremvoksende økonomier i retning av de mer etablerte økonomiene
  • 44 prosent av topplederne sier at globaliseringen ikke på noen måte har skapt mindre forskjeller mellom rike og fattige
  • 35 prosent sier at globaliseringen på ingen måte har forbedret rettferdighet og integriteten i verdens skattesystemer.

For å lykkes peker topplederne på at organisk vekst og innovasjon blir viktig. Innovasjon blir summen av menneske og teknologi. Det er ikke en “maskin eller menneske”-strategi som må til, men mye mer en “maskin og menneske”. Toppledende mener det viktigste er å finne talenter med sterke kvalifikasjoner innenfor problemløsning, som utviser godt lederskap og som har evne til å endre og tilpasse seg. De mener det vanskeligste å få tak i er dyktige, emosjonelt oppegående, innovative ledere. 

Vil du vite mer - ta kontakt, eller last ned undersøkelsen. Vi lever i spennende tider!

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Cybersikkerhet i ERP-systemet - hva er konsekvensene av å ikke ha kontroll?

En stadig økende forekomst av cyberangrep og en eksplosjon av avisoppslag om ransomware har i kombinasjon med økende bruk av hjemmekontor ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bytte av ERP-løsning - hvordan få tid til å følge den teknologiske utviklingen?

“Vi har så mye å gjøre at vi ikke har tid til å effektivisere”. Lignende utsagn møter vi i mange ulike sammenhenger. Husk at slike utsagn ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innsidetrussel ved nedbemanning i forbindelse med Covid-19

Mange virksomheter må permittere for å overleve Covid-19. De trenger likviditet for å unngå konkurs, og permittering er siste utvei. Det er ...

Les artikkelen