<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aase Lindahl

Jeg heter Aase Lindahl og er partner i PwC, hvor jeg har jobbet som konsulent i 20 år. Mine spesialområder er eierstyring og selskapsledelse, risikostyring og internkontroll. Jeg kaller meg selv noen ganger en internkontrollnerd, da jeg brenner veldig for temaet og liker å spre det gode budskap om hvor viktig og verdiskapende det er med god styring og kontroll i virksomheten. Jeg vil derfor blogge jevnlig om dette fremover, i tillegg til at jeg arrangerer kundenettverksmøter, er ansvarlig for internkontrollbenchmarken og avholder seminarer og kurs for kunder og andre som ønsker å lære mer om styring og kontroll. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser her på bloggen, eller ønsker å bli kontaktet for en prat, blir jeg glad for å høre fra deg.
aase.lindahl@pwc.com

#metoo - et lederansvar som må tas på alvor (del 2)

Av Aase Lindahl , 8. mars 2018

I del 1 av denne bloggen skrev jeg om “#Metoo” kampanjen og ledelsens ansvar for å være informert om uetisk adferd, som seksuell trakassering og maktmisbruk i virksomheten, og demonstrere nulltoleranse tydelig gjennom ord og handling. I andre og siste del av bloggen fokuserer jeg på ledelsens ansvar for å håndtere varslinger og iverksette tiltak for å forebygge uakseptabel adferd. Jeg deler noen tips basert på mange års rådgivning til virksomheter om etiske problemstillinger.

Les artikkel

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

#metoo - et lederansvar som må tas på alvor (del 1)

Av Aase Lindahl , 5. mars 2018

#metoo kampanjen er med rette blitt kalt en revolusjon. Mange mektige menn har falt og flere vil ganske sikkert følge etter. Seksuell trakassering har gått fra å være et tabuemne og noe som kvinner stilltiende har måttet finne seg i, til å bli et tema som debatteres bredt, bla. i ledergrupper, styrerom, blant arbeidskolleger og i hjemmet.

Les artikkel

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Cybersecurity-trusler krever ekstra fokus på internkontroll

Av Aase Lindahl & Eldar Lillevik , 1. mars 2017

I fjor økte omfanget av såkalt “CEO-fraud” dramatisk i Norge. Dette er bedrageri der svindlere utgir seg for å være ledere i en virksomhet, og sender en mail som instruerer ansatte til å overføre penger til kontoer som tilhører svindlerne. Fjorårets største enkeltoverføring var på 400 millioner kroner, hvor en regnskapsmedarbeider utførte transaksjonen basert på instrukser vedkommende trodde kom fra virksomhetens øverste leder. 100 av disse millionene er fortsatt på avveie, noe som gjør dette til norgeshistoriens største “brekk” - større enn NOKAS-ranet i 2004!

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Små virksomheter har vel ikke bruk for internkontroll … eller?

Av Aase Lindahl , 18. november 2016

Gratulerer til årets gaseller i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

At internkontroll over finansiell rapportering ikke er relevant for små virksomheter i vekst er en uttalelse jeg ofte hører fra mange hold. Inntil slike virksomheter blir større, mer modne og stabile, vil internkontroll være mer til bry enn til hjelp. Videre har man jo andre, og mye viktigere ting å bruke oppmerksomheten på. Det virker å være en bred oppfatning om at  internkontrollsystemer begrenser virksomhetens fleksibilitet og pålegger den fordyrende krav som er unødig ressurskrevende og av liten verdi. Jeg kunne ikke vært mer uenig!

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Kan du stole på at regnskapet er riktig? ....Svaret ligger i internkontrollen

Av Aase Lindahl , 14. november 2016

For å ta riktige beslutninger og bygge tillit mot investorer og marked må du kunne stole på at du har et riktig regnskap. God internkontroll er en forutsetning for å sikre pålitelig finansiell rapportering og en effektiv regnskapsavslutnings-prosess. Men hvordan kan du vite om virksomheten har et system for internkontroll som på en tilstrekkelig og effektiv måte håndterer alle vesentlige risikoer for feil i regnskapet? Etter min erfaring er fravær av identifiserte feil i regnskapet en tvilsom indikator, men som likevel altfor ofte brukes som et argument for at internkontrollen over den finansielle rapporteringen må være velfungerende. Tvert imot er det gjerne fravær av kontroller som fanger opp feil, som er årsaksforklaringen. Og da er det i tilfellet bare et spørsmål om tid før noe går galt.

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll

Dele artikkelen: