<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alexander Bjerke

Jeg heter Alexander Bjerke, og jobber som rådgiver innen cybersikkerhet og IT-risiko i PwC. Her jobber jeg med risikostyring og trusselvurderinger. Jeg har tidligere erfaring som yrkesoffiser i Hæren og Forsvarets Spesialstyrker, hvor jeg jobbet som analytiker og analyseleder innen etterretning og sikkerhet. Jeg har et lidenskapelig forhold til Internet of Things (IoT) og skyløsninger.
alexander.bjerke@pwc.com

Hvordan unngå den neste IT-skandalen?

Av Alexander Bjerke , 14. august 2017

Det siste året har vært hektisk for oss som jobber med informasjonssikkerhet. Datainnbrudd hos politiske organisasjoner, løsepengevirus og omfattende sabotasje av digital infrastruktur er noen av hendelsene som har skapt førstesideoppslag. Man kan stille spørsmålet om tiden er i ferd med å løpe fra de som insisterer på å drifte sin egen IT-infrastruktur internt i virksomheter. Systemene er i ferd med å bli for komplekse, trusselbildet er for dynamisk og kravene til funksjonalitet er for høye til at man klarer å henge med i utviklingen. For mange er løsningen på dette utkontraktering til eksterne driftsleverandører, ofte til såkalte skyleverandører.

Les artikkel

Interesseområder: IT-risiko og -kontroll, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Digitale bjørnestreker - Alvorlige cyberangrep og trusler mot datasikkerhet har blitt en del av et norsk trusselbilde

Av Alexander Bjerke , 13. februar 2017

I løpet av de siste månedene har aktører som APT28, også kjent som Fancy Bear og Sofacy, og APT29, også kjent som Cozy Bear, gått fra å kun være kjent i de mest nerdete avkrokene av serverrommene til å bli førstesidenyheter. Men nye fenomener er de ikke, begge disse aktørene har vært aktive mot vesten i mange år, og har gjennomført flere vellykkede angrep i Norge. Men hva har dette å si for norske bedrifter og offentlige virksomheter?

Les artikkel

Interesseområder: Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: