<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ine Jacobsen

Hei, jeg heter Ine Jacobsen og jobber i Risk Advisory Services. Jeg har bakgrunn fra revisjon og er statsautorisert revisor. Jeg jobber hovedsakelig med internkontroll og virksomhetsstyring, i det siste spesielt mye med Governance Risk and Compliance (GRC) systemer. Jeg har også jobbet med revisjon av ikke-finansielle rapporter og er spesielt interessert i Integrert Rapportering. Skjæringspunktet mellom virksomhetsstyring og ekstern rapportering syns jeg er veldig spennende og er noe jeg vil ha fokus på i bloggingen min. Jeg håper jeg hører fra deg hvis du har noen synspunkter, innspill eller spørsmål til det du leser.
ine.jacobsen@pwc.com

Hvorfor internkontroll er viktig for mer enn bare finansiell rapportering

Av Ine Jacobsen , 6. oktober 2016

Hvor sikker er du på at all informasjon ditt selskap rapporterer eksternt er korrekt og relevant for dine interessenter? De fleste vil nok si at de er langt tryggere på at den finansielle rapporteringen er mer korrekt enn den ikke-finansielle rapporteringen. Hvorfor er det slik, spesielt når stadig flere investorer og andre interessenter mener ikke-finansiell informasjon er viktig for å vurdere et selskap?

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll

Dele artikkelen: