<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Gravem

Jeg heter Magnus Gravem og jobber i PwC Risk Advisory Services, hovedsakelig som rådgiver innen bærekraft (sustainability eller samfunnsansvar). Dette er et område som stadig har blitt viktigere de siste årene – og som vil fortsette å være i fokus blant norske og internasjonale virksomheter i tiden fremover. Et selskap som ikke opptrer ansvarlig og bærekraftig vil ikke maksimere finansiell verdiskaping over tid. Før jeg begynte i PwC høsten 2013 har jeg jobbet mye internasjonalt, spesielt i Midtøsten. Jeg har også jobbet i kraftbransjen for Norske selskap, samt jobbet opp mot EU i Brussel. I PwC har jeg jobbet med mange av Norges største selskaper, og jobber blant annet med strategi, målstyring, rapportering og verifisering innen bærekraft på et generelt plan, men også med bærekraftskriterier i biodrivstoff og flytende biobrensel, EU ETS og ansvarlige investeringer på et mer konkret plan. I prosjektene jeg jobber med er jeg veldig opptatt av at endringer som skjer skal skape merverdi, samt at bærekraft skal være en del av selskapets verdiskaping, og ikke en del ved siden av denne. Først når et selskap lykkes med dette er et selskap virkelig bærekraftig i mine øyne.
magnus.gravem@pwc.com

Mikrogenerering av elektrisitet - bærekraftig samfunnssikkerhet

Av Magnus Gravem , 27. september 2017

Norge kan i verste fall ende opp med strømbrudd som i TV-serien Valkyrien. Sol og vindkraft produsert og lagret lokalt kan være løsningen mot fremtidige dataangrep på strømforsyningen som vi så i Ukraina. Det kan også gjøre “monstermaster” overflødige.

Les artikkel

Interesseområder: Informasjonssikkerhet, bærekraft

Dele artikkelen:

Fremtiden er grønn, også for finansnæringen!

Av Magnus Gravem , 30. januar 2017

FNs bærekraftsmål og COP21 (klimaavtalen fra Paris) er to viktige og nødvendige internasjonale avtaler Norge har signert. Samtidig øker arbeidsledighet, investorenes nedskrivninger og risikoen for ytterligere tap i fossile næringer. Altså handler en grønn økonomi i Norge ikke bare om å redusere negativ klimapåvirkning, men også om å redusere risiko og skape nye arbeidsplasser. Næringslivet spiller en viktig rolle for at Norge skal klare overgangen til en grønn økonomi, og finansnæringen kan være en aktør som bidrar til at næringslivet gjennomfører nødvendig endringer. Myndighetene spiller også en viktig rolle i arbeidet med å oppnå dette, men aktørene må løse utfordringene sammen.

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar, bærekraft, ESG

Dele artikkelen:

Investorene dine ønsker bedre ESG-informasjon … og det er enklere enn hva du tror!

Av Magnus Gravem , 27. oktober 2016

Investorer og selskap har ulikt syn på ESG (Environmental, Social og Governance). Mens selskapene selv mener informasjonen er korrekt og relevant, mener investorene i stor grad at ESG-informasjonen som selskapene deler er lite troverdig og lite relevant. Hvordan kan et selskap møte investorenes behov for ESG-informasjon?

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar

Dele artikkelen:

FNs bærekraftsmål mot 2030 - tidenes endringsprosjekt?

Av Magnus Gravem , 30. september 2016

FNs bærekraftsmål - Sustainable Development Goals (SDG) - vil påvirke oss alle. Alle må vi se oss i speilet og stille oss spørsmålet: “Bidrar jeg til å nå målene, eller står jeg i veien for disse?” Dette gjelder oss som privatpersoner, men samtidig er det minst like viktig for bedrifter og andre organisasjoner.

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar

Dele artikkelen:

Brobyggeren Børsen - en pådriver mot grønnere økonomi

Av Magnus Gravem , 12. september 2016

Oslo Børs og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer ga forrige uke ut en veiledning ment som et verktøy for best mulig rapportering om samfunnsansvar. Investorer har behov for annerledes informasjon enn hva et typisk selskap tradisjonelt rapporterer, og veiledningen tar mål av seg til å hjelpe selskapene å lukke dette gapet. Det er virkelig positivt at en institusjon som Børsen nå tar på seg en rolle som en driver mot en grønn økonomi.

Les artikkel

Interesseområder: Samfunnsansvar

Dele artikkelen: