<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nils Harald Børve

Mitt navn er Nils Harald Børve, jeg er Senior Manager i PwC. Jeg arbeider med rådgiving innenfor cyber security, IT styring og kontroll. Jeg har jobbet med informasjonssikkerhet siden år 2000 og ble konsulent i 2007. Vi lever i en verden i konstand endring, og teknologi har så langt i dette årtusenet vær en stor driver for endring. I hele min kariere har prosjekter og problemstillinger knyttet til teknologi, forretningsbehov, regulatoriske forhold og risiko vært i fokus. I denne endringen og digitaliseringen, handler det for meg om å sikre at ny og eksisterende teknologi tas i bruk på en måte som gir verdi og samtidig ikke utsetter individet, sammfunnet og organisasjonen for uakseptabel risiko.
nils.harald.borve@pwc.com

Det finnes ingen artikler i denne kategorien foreløpig. Gå til startsiden for å se våre siste blogginnlegg!