<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Per Christer Nielsen Dale

Jeg heter Per Christer og jobber i PwC Risk Advisory Services. Jeg jobber hovedsakelig med virksomhets- og økonomistyring i offentlig sektor, og brenner for å bidra med forbedringer innenfor styring og kontroll i offentlige virksomheter! Jeg har blant annet erfaring fra Forsvaret, er utdannet siviløkonom fra NHH og er offiser fra Sjøkrigsskolen. Har du synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål ser jeg frem til å høre fra deg!
per.christer.dale@pwc.com

Ledelsesrapportering er krevende – Vil du delta i vår benchmark?

Av Per Christer Nielsen Dale , 13. oktober 2016

Ledelsesrapportering blir mer og mer krevende – det handler om individuelt tilpasset styringsinformasjon, og om møte kravene til kvalitet og kostnadseffektivitet. Vi ønsker å ta pulsen, samt bidra til å peke på mulige forbedringsområder. Vil du delta i vår undersøkelse?

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen:

Hvordan skape en ledende økonomifunksjon?

Av Per Christer Nielsen Dale , 27. juni 2016

 

Historisk har rollen til økonomifunksjonen hovedsakelig handlet om å registrere transaksjoner, etterleve lovbestemte krav og rapportere dette til myndigheter og beslutningstakere. Over de siste tiårene har ledende økonomifunksjoner fokusert på å redusere kostnader ved å øke effektiviteten og re-allokere ressurser til mer verdiskapende arbeid. Eksempelvis har man oppnådd økt innsikt og bedre beslutningstaking gjennom å anvende mer tid på analyse av data istedenfor registrering av data. Samtidig har økte krav og strengere regulering medført at en betydelig andel av ressurser frigjort fra transaksjonelle aktiviteter har medgått til etterlevelse av krav.

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen

Dele artikkelen: