<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Shadabi Zaman

Jeg heter Shadabi Zaman, og jobber som Manager i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i Strategi og ledelse, og er i tillegg Statsautorisert revisor. Mitt arbeidsfelt er primært rådgivning innenfor bank, finans og betaling med fokus på digitalisering og innovasjon. Jeg har spesialisert meg innen bank- og finansnæringen, og har en allsidig erfaring fra både ekstern finansiell revisjon, internkontroll, prosesskartlegging, internrevisjon, IT-revisjon, strategiprosjekter og rådgivning knyttet til regulatoriske endringer. Jeg er over gjennomsnittet interessert i banknæringen og dets utfordringer som følge av ny teknologi, regulatoriske krav og nytt konkurransebilde. I tillegg er jeg generelt enormt interessert i all ny teknologi som rører seg, og mulighetene som kommer med disse.
shadabi.zaman@pwc.com

Store mangler i compliancefunksjonene i finansiell sektor i Finland - hva kan vi lære i Norge?

Av Shadabi Zaman & Kjersti Aksnes Gjesdahl , 7. november 2017

Finanstilsynet i Finland, “Finansinspektionen” har foretatt et tematilsyn av verdipapirforetaks-, fond- og AIF-forvalteres organisering av compliancefunksjonen. Deres rapport ble offentliggjort 17. oktober 2017. Tematilsynet gir oss noen interessante observasjoner som også norske aktører og rådgivere bør notere seg. Mange av de samme utfordringene som er avdekket i Finland, er også kjent i det norske markedet. Finansiell sektor har det mest regulerte compliance-regimet, men vi har også tidligere sett at trendene for utviklingen av compliancefunksjonen i finans har fått betydning for innholdet i arbeidet også i andre sektorer.

Les artikkel

Interesseområder: compliance

Dele artikkelen:

Kryptovaluta - fremtidens penger?

Av Shadabi Zaman , 19. september 2017

England har utviklet sin egen digitale valuta, hvor sentralbanken garanterer for verdien. Fremtiden er kryptovaluta som ikke er kun for kriminelle.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen: