<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stian Sviggum

Jeg heter Stian Sviggum og jeg er direktør i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet som sivilingeniør i fysikk og har jobbet 10 år som rådgiver, 2 år som prosjektleder i IT-infrastrukturprosjekter og 3 år med virksomhets- og operasjonell risikostyring i Norges Bank Investment Management. Jeg synes risikostyring er gøy, og det mest interessante er hvordan man kan benytte helhetlig risikostyring (ERM) som et nyttig styringsverktøy sammen med strategiarbeid, målstyring og øvrige styringsprosesser, samt kontrollfunksjoner. Dette er et område som ennå er relativt nytt i norsk sammenheng, men stadig flere bedrifter her hjemme driver med det (og mener noe med det). Det mange lurer på er "what's in it for me?". Hvis du lurer på det (eller andre ting relatert til risikostyring og virksomhetsstyring), ta gjerne kontakt.
stian.sviggum@pwc.com

Bankene må ta risikostyring mer på alvor - et unikt innsyn i hva Finanstilsynet mener er god operasjonell risikostyring

Av Stian Sviggum , 18. august 2017

Da er endelig Finanstilsynets oppsummering av sine funn fra tematilsyn innen operasjonell risiko tilgjengelig. Finanstilsynet gjennomførte høsten 2016 stedlig tilsyn innen operasjonell risiko i syv banker, og samlerapporten er nå tilgjengelig.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, operasjonell risiko

Dele artikkelen:

Hvordan få sving på operasjonell risikostyring?

Av Stian Sviggum , 28. april 2017

Det er ting som tyder på at operasjonell risikostyring er i vinden for tiden. Finanstilsynet har utgitt en ny versjon av “Modul for operasjonell risiko”, og har fulgt opp med tematilsyn om operasjonell risiko og hendelseshåndtering i sju banker. I tillegg er det en ny versjon av COSO II ERM på trappene: “Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance”. Vi merker også at det kommer flere spørsmål knyttet til operasjonell risiko både internt og eksternt.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, operasjonell risiko

Dele artikkelen:

Nye COSO II på høring - forsterket linken mellom risikostyring, strategi og målstyring

Av Stian Sviggum , 27. juni 2016

Da jeg så den nye tittelen til den snarlig oppdaterte standarden for helhetlig risikostyring (ERM), begynte virkelig RM-hjertet mitt å banke (ja - innrømmer at jeg er litt nerd...):

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring

Dele artikkelen:

Risikostyring som et ledelsesverktøy - en utfordring som kan løses

Av Stian Sviggum , 15. april 2016


De fleste virksomheter har etterhvert etablert risikostyring som et verktøy for å systematisk kartlegge mulige uønskede hendelser. Det er imidlertid svært variabelt hvor vellykket man har klart å gjøre det til et verdifullt verktøy for ledelsen. Ofte oppfattes risikostyringsprosessen som noe som eksisterer på siden av den "ordentlige" virksomhetsstyringen og som virker lite relevant for det som diskuteres i ledergrupper og styrerom.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring

Dele artikkelen: