<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Terje Vernholt

Jeg heter Terje og er rådgiver innen Cybersecurity i PwC hvor jeg startet våren 2017. Jeg har de siste 25 årene jobbet med det meste innen IT- og cybersikkerhet. Jeg har gjort det meste, fra krabbing under datagulvet med kabler til brannmurer og IDS systemer, til komplekse utfordringer rundt etterlevelse av lover og regler som CISO i forsvarsindustrien. Jeg har vært fagansvarlig for etablering av incident response team med fokus på deteksjon og håndtering av cyberspionasje. I en verden der både virksomheter og trusselaktører digitaliserer i høyt tempo, tror jeg den største utfordringen fremover blir å finne den rette balansen mellom nye digitale muligheter og de farer og trusler digitalisering medfører. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser, ta gjerne kontakt.
terje.vernholt@pwc.com

Fifty shades of NEI - hvorfor kommunikasjon og cybersikkerhet hører sammen

Av Terje Vernholt , 21. februar 2018

Fifty shades of nei.jpg

Jeg har gjennom 25 år i forskjellige jobber innen IT- og informasjonssikkerhet, flere ganger vært overbevist om hva som er den ultimate løsningen på trusler mot cybersecurity. Jeg har jobbet med compliance og hendelseshåndtering i noen av Norges mest komplekse, regulerte og utsatte virksomheter, og sett hva som virker og ikke virker. Jeg har opplevd at vi har fått det til - mot alle odds. Og jeg har vært i Fifty situasjoner der virksomheten til tross for at alt lå til rette opplevde nederlag og alvorlige sikkerhetsbrudd. Så etter et langt liv i cyberspace har jeg oppsummert litt - hva er det som faktisk virker?

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: