<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ulrik Hallén Øen

Jeg heter Ulrik Hallén Øen og jobber som Senior Associate i Risk Advisory Services innenfor området bærekraft. Før jeg kom til PwC jobbet jeg med samfunnskommunikasjon og politisk rådgivning i Geelmuyden Kiese og Oslo Arbeiderparti. Jeg er særlig interessert i samspillet og rollefordeling mellom politikk og næringsliv med tanke på å sikre bærekraftig verdiskaping.
ulrik.oen@pwc.com

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Av Ulrik Hallén Øen , 8. april 2019

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt.

Les artikkel

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse, Bærekraft

Dele artikkelen: