<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bærekraft er god butikk - så hvorfor er ikke norske selskaper gode på bærekraftsmålene?

Finans compliance ‹ Tilbake til artikler

FN definerte i 2015 bærekraftsmålene - 17 mål som beskriver vår globale arbeidsplan for bærekraftig utvikling. En PwC-studie av 470 selskaper globalt viser at Norge ligger langt bak andre land på nesten alle områder omfattet av bærekraftsmålene.

Unntakene gjelder rapportering på likestilling og hvordan selskap integrerer mål for miljø og samfunnsansvar i selskapsstyringen. Siden 2003 har norske allmennaksjeselskap vært pålagt krav til likestilling i styret. Når det gjelder integrering av mål for miljø og samfunnsansvar, omfattes store foretak av regnskapslovens §3-3c om redegjørelse for selskapets retningslinjer for å integrere hensyn til miljø og samfunn i sin daglige drift. At norske selskaper rapporterer relativt godt på likestilling og integrering av mål for miljø og samfunn bør derfor kanskje ikke være overraskende.

Bærekraftsmålene er god forretning

Det er stor entusiasme for bærekraftsmålene globalt. Det blir stadig tydeligere for selskaper at de 17 bærekraftsmålene ikke bare berører verdens befolkning, men også dekker tema som har stor innflytelse på selskapers aktiviteter. Selskaper som ikke adresserer bærekraftsmålene risikerer ikke bare å ha en negativ innvirkning på miljø og samfunn, men risikerer også å ødelegge deres eget grunnlag for langsiktig verdiskaping. Samtidig er arbeidet med bærekraftsmålene en enorm forretningsmulighet og vil være en driver for økonomisk vekst. Verdien av arbeidet med bærekraftsmålene estimeres til 12 billioner dollar i sparing og nye forretningsmuligheter.

Vår undersøkelse av Norges 100 største selskapers bærekraftsrapportering viser en positiv sammenheng mellom rapportering på bærekraftsmålene og finansielle resultater. Internasjonale studier støtter opp under denne konklusjonen. Likevel har bare 22 prosent av Norges største selskaper tatt stilling til bærekraftsmålene og innført selskapsrapportering som viser hvordan selskaper skaper langsiktig verdi i en global kontekst.

Hvorfor er vi ikke da bedre på bærekraftsrapportering?

At bare 22 prosent av de største selskapene i Norge har tatt stilling til bærekraftsmålene viser at mange har en lang vei å gå. Det betyr likevel ikke at de resterende selskapene begynner på bar bakke. 44 av selskapene rapporterer allerede ett eller flere kvantitative mål for bærekraft, og 77 selskapene rapporterer ett eller flere relevante resultater for FNs bærekraftsmål. For mange selskaper handler det dermed ikke om mer rapportering, men om en helhetlig struktur som viser sammenhengen mellom forretningsstrategi, selskapsstyring, resultater og verdiskaping for sine eiere og interessenter.

Hvordan blir vi bedre på bærekraftsrapportering?

For å komme i gang bør man først gjøre en vesentlighetsvurdering av bærekraftsmålene i forhold til selskapets måloppnåelse og deres interessenters prioriteringer. Dette definerer rammen for selskapsrapportering som er relevant for selskapet og dets interessenter. 

Neste steg er å implementere rutiner for interessentstyring. Dette gir nyttig styringsinformasjon om hva som er viktig for selskapets eiere, kunder, ansatte og andre interessenter. 

Basert på vesentlighetsanalysen og innspill fra interessenter får selskapet et bilde på sammenhengen mellom FNs bærekraftsmål, selskapets ambisjoner og mål, og viktige interessenters prioriteringer. 

Siste steg er å definere relevante indikatorer for målstyring og resultatrapportering som gir nyttig informasjon for intern styring og forbedringsarbeid, relevant kommunikasjon til interessenter, og sørger for etterlevelse av lovpålagte krav og frivillige forpliktelser.

Ved å integrere bærekraftsmålene i sin forretningsstrategi forsterker selskapene sin “licence to operate” og legge til rette for større og mer langsiktig verdiskaping for sine eiere og andre interessenter. Selskaper som ikke tar steget risikerer å skade sitt eget forretningsgrunnlag og gå glipp av fremtidige forretningsmuligheter. 

Magnus Young

Magnus Young

Jeg heter Magnus Young og jobber som Manager i PwC Risk Advisory Services innenfor området sustainability. Før jeg kom til PwC jobbet jeg sju år med bærekraft, due diligence og integrert rapportering på kryss og tvers av Asia, og var med på å skape verdens første regulerte markedsplass for sosiale entreprenører. Jeg er spesielt interessert i sammenhengen mellom samfunnsansvar og langsiktig verdiskaping og ønsker å være en pådriver for bedre styringsinformasjon og integrert resultatsrapportering.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Er næringslivet klart for grønn kapitalisme?

Nylig samlet toppledere seg i Davos for å diskutere en mer bærekraftig og inkluderende kapitalisme. Mye tyder på at de fortsatt ikke er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt statsbudsjett er lik økte klimagassutslipp

Regjeringen skyter seg selv i foten når de fjerner dagens ordning for veiavgift - et insentiv som så langt har gjort det lett å velge grønt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt. For få uker ...

Les artikkelen