<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Beste praksis innenfor ledelsesrapportering

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg ‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

For å dele innsikt med kundene våre er det viktig for oss å forstå hva som er ledende praksis innenfor økonomistyring. Derfor gjennomfører vi benchmarkundersøkelser for å kartlegge hva som kjennetegner de beste økonomifunksjonene, og hva som skal til for å bygge et hensiktsmessig styringssystem, gode økonomiske analyser og pålitelig rapportering.

Vi sett nærmere på hva som kjennetegner økonomifunksjoner med sterke prosesser for ledelsesrapportering. Våre undersøkelser viser at det er mulig å redusere tiden som går til ledelsesrapportering med hele 42% ved hjelp av mer effektive og automatiserte prosesser.

Så hva gjør de beste økonomifunksjonene?

Økte krav til kvalitet i beslutningsdata og effektivitet i regnskaps- og rapporteringsprosessen krever nye måter å jobbe på. En klok sjel sa en gang at beslutninger er noe en leder må treffe når informasjonen hun har ikke er god nok til at svaret gir seg selv. Med god informasjon vil mange svar kunne gi seg selv. De beste økonomifunksjonene forteller oss at deres mål er å bruke mindre enn 40 % av tilgjengelig tid og ressurser på transaksjoner og produksjon, og mer enn 60 % på analyser og beslut­ningsstøtte.

okonomifunksjoner_ledelsesrapportering.jpg

Høy grad av standard­isering, automatisering og digitalisering bidrar til redusert tidsbruk til transaksjonsprosessering, rapportering og kontroll, og frigjør tid og ressurser til å jobbe med blant annet kvalitative analyser til bruk for beslutningsstøtte. 

De beste økonomifunksjonene har fokus på kontinuer­lig forbedring. De har skapt en kultur hvor det oppfordres til å komme med forslag til endringer og hvor de ansatte gjør jobben sin “litt bedre hver dag”. Dermed drifter de med lavere kostnader og bruker ressursene mer effektivt.

De beste økonomifunksjonene satser på ansatte med kompetanse innenfor analyse og problemløsning, og er nysgjerrig på ny teknologi. De automatiserer så mye som mulig. En viktig forutsetning for å nå fullt potensiale av automatisering er å standardisere prosesser i størst mulig grad. Når man har kontroll på arbeidsprosesser og disse automatiseres, frigjøres naturlig nok tid til analyser og annet verdiskapende arbeid.

Vi oppsummerer fem viktige forutsetninger som vi ser hos virksomheter med høy modenhetsgrad av ledelsesrapportering.

Fem forutsetninger for beste praksis innen ledelsesrapportering

  1. Implementering og utnyttelse av teknologi, dette øker mulighetene for automatisering av prosesser. Dette bidrar til økt nytte og reduserer samtidig kostnadene for virksomheten totalt sett.
  2. Økonomifunksjoner påtar seg rollen som “forretningspartner” fullt ut.
    De samarbeider tett med forretningsområdene, og de beste økonomifunksjonene bidrar med kommersiell innsikt og påvirker utviklingen av selskapet.
  3. Økonomifunksjoner høster fordelene av kontinuerlig forbedring eller “Lean Finance”. På samme måte som produksjonsbedrifter er det mange økonomifunksjoner som for lengst har omfavnet Lean som metode for å identifisere og eliminere unødvendig ressursbruk. De fokuserer på kontinuerlig forbedring og de aktivitetene som skaper størst verdi for virksomheten.
  4. God personalledelse. Å endre holdninger og handlinger er ofte nøkkelen til å løfte produktiviteten. God ledelse kan i mange tilfeller innebære forbedringer på hele 15-25 %, i tillegg til at det gir høyere kvalitet og sterkere bånd til resten av bedriften.
  5. Kvantitative analyser utnyttes til kvalitativ innsikt. Økonomifunksjoner finner nye og innovative måter å kombinere, analysere og visualisere data for å møte forventningene om fremtidsrettet innsikt.

Usikker på hvor det er best å starte? 

Vår erfaring er at det det kan være smart å begynne med å se om det er mulig å heve kvaliteten i data og informasjonsflyt. Kartlegg om det er mulig å automatisere dataflyt og om dere kan digitalisere mer av rapporteringsprosessen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å diskutere hvordan dere kan forbedre ledelsesrapportering og dermed gi bedre støtte til deres virksomhet. Så kanskje dere opplever at flere svar gir seg selv.

Dette blogginnlegget er skrevet av Tanya Lind.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hvorfor bør Business Controller være prosjektlederens viktigste sparringspartner?

Den voldsomme teknologiske utviklingen har medført en bølge av prosjekter hos bedrifter og organisasjoner. Vi ser implementering av nye ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering virker - men for få er i gang…

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen