<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er din business controller en forretningspartner?

Fredrik Aaslestad_blogginnlegg1.jpg ‹ Tilbake til artikler

Tradisjonelt har business controlleren arbeidet for å levere god og relevant styringsinformasjon til virksomhetens beslutningstakere; gjerne gjennom periodisk ledelsesrapportering og ad hoc forretningsanalyser. I PwCs globale CEO-undersøkelse svarer 80 % av de over 1300 spurte topplederne at datautvinning og dataanalyse er strategisk viktig for deres organisasjon. Utnyttelse av såkalt “big data” muliggjør utvinningen av ny, verdifull informasjon og derigjennom viktig forretningsinnsikt og bedre beslutninger.

I dag ser vi en rivende teknologisk utvikling, blant annet innenfor kunstig intelligens og robotisering, noe som vil få stor konsekvens for arbeidsmarkedet fremover. I rapporten “Computerization and the Future of Jobs in Norway” spår forskere at innen 20 år vil mange av nåværende jobber innenfor CFO-området bli effektivisert bort. Dette vil samtidig by på store muligheter, og skal business controlleren “overleve” må den sørge for også å være relevant for fremtidens arbeidsgivere.

En global undersøkelse “Breaking away: How leading finance functions are redefining excellence” gjennomført av PwC, viser at de mest modne virksomhetene fokuserer på å utvikle forretningspartner-rollen. Forretningspartneren kjennetegnes ved at den fokuserer fullt ut på å oppnå kommersiell innsikt, og er derfor fritatt for operativt ansvar som for eksempelvis produksjonsoppgaver og personalansvar. I tillegg er forretningspartneren ekspert på å utnytte analyseteknologi i sanntid for å “se” fremtiden, og er samtidig god på å bruke visualiseringsteknikker for å kommunisere med beslutningstakerne.

En av de viktigste oppgavene til forretningspartneren er å utfordre forretningen og bidra til en mer effektiv utnyttelse av virksomhetens ressurser. I tillegg er forretningspartneren med på å fasilitere prosessen for strategisk planlegging og endringsinitiativ innenfor hele virksomheten. Det er derfor kritisk at rollen forstår virksomhetens verdikjede, dens verdidrivere og strategien. Forretningspartneren må være tilpasningsdyktig og hele tiden være opptatt av å tilegne seg ny kompetanse. Forretningspartnerenes suksess måles gjerne gjennom hvor godt virksomheten de støtter når sine målsetninger.

For at business controlleren skal lykkes som forretningspartner bør han eller hun fokusere på å utvikle seg videre innenfor kommersiell og strategisk tenkning, dataanalyse og utnyttelse av sanntidsteknologi. I tillegg må det sikres et tydelig mandat som definerer rollen, og hvor man bla. minimerer involveringen i rene produksjonsoppgaver.

Business controlleren bør altså fokusere på å utvikle sin kompetanse i riktig retning, samtidig som han eller hun får frigjort tilstrekkelig med tid til å påta seg nytt ansvar. Således vil man dra nytte av dagens raske teknologiske utvikling - som vil bidra til at business controlleren kan fokusere på de mest verdiskapende aktivitetene.

Fredrik Aaslestad

Fredrik Aaslestad

Jeg heter Fredrik Aaslestad og jobber som Direktør i PwC Risk Advisory Services, hovedsakelig med utleie av økonomikompetanse og rådgivning innenfor CFO-området. Bak meg har jeg over 15 års erfaring som leder og fra ulike operative roller, og jeg er spesielt opptatt av business controlling-området. Virksomheter må kontinuerlig forbedre seg og det er derfor spennende å kunne bidra til at økonomifunksjoner forblir relevante gjennom å støtte ledelsen og forretningssiden gjennom å levere relevant styringsinformasjon, effektiv drift og etterlevelse og kontroll. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser her på bloggen, eller ønsker å bli kontaktet for en prat, setter jeg pris på å høre fra deg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hvorfor bør Business Controller være prosjektlederens viktigste sparringspartner?

Den voldsomme teknologiske utviklingen har medført en bølge av prosjekter hos bedrifter og organisasjoner. Vi ser implementering av nye ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering virker - men for få er i gang…

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen