<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den med best sikkerhetsutstyr kan tillate seg høyest hastighet! - Hva er “god” risikostyring?

‹ Tilbake til artikler


Hva_er_stake_bilde_Eli_.jpg

Det er turbulente tider. Årets CEO-undersøkelse - PwCs 19. i rekken - viser at 66 prosent av verdens bedriftsledere ser flere trusler enn muligheter for sine virksomheter.

Denne uken lanserer PwC studien "Risk in Review", der mer enn 1600 ledere har delt sine refleksjoner og informasjon fra virksomhetene de jobber i. I undersøkelsen har vi sett på hva som er attributter ved de selskapene som lykkes med sin risikostyring.

Studien viser at ledere må forfølge to parallelle strategier for å lykkes i krevede tider:

1. Bygge robuste og fleksible rammeverk for risikostyring. Overvåke risiko og gjøre virksomheten klar til å takle trusler og overraskelser. 

2. Gjøre de ansatte handlekraftige, slik at de er i stand til å reagere raskt og riktig på uønskede hendelser og endringer.

Jeg kjenner meg godt igjen i analysen. Det er den med hjelm på hodet og skikkelige bremser som kan tillate seg å sykle med høyest hastighet. Og har du i tillegg trent godt i forkant, kan du trygt legge deg ut i spurten.

Hva kjennetegner de beste?

I undersøkelsen ser vi et klart mønster i hva som kjennetegner de beste selskapene:

  • Virksomhetene integrerer risikostyring og strategisk planlegging
  • De har gode kontinuitets- og beredskapsplaner som gjør at de raskt agerer når noe uforutsett rammer 
  • Risikostyringen blir aktivt brukt av ledelsen, og er et verdsatt internt verktøy.

Vil du vite mer?

Undersøkelsen er tilgjengelig her: Risk in review: Going the distance 

 

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Dette sier ekspertene om den nye sikkerhetsloven

Hva er nytt i den nye sikkerhetsloven og hva innebærer det for norske virksomheter? Vi har samlet PwCs fremste fageksperter for et ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Prosessen med å utvikle et helhetlig risikobilde – Politikk, følelser og kampen om knappe ressurser

Den som har deltatt i en prosess for å utvikle et overordnet og helhetlig risikobilde for virksomheten vet at det kan bli opphetet stemning ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Risiko - bare negativt?

Etter selv å ha arbeidet med sikkerhetsfaglige problemstillinger og dermed sett på risiko som noe utelukkende negativt, var det uvant å ...

Les artikkelen