<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitalisering virker - men for få er i gang…

Fremtidens økonomifunksjon

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den digitale reisen og hvor kostnadseffektive de er. Undersøkelsen viser at virksomheter som følger med på den teknologiske utviklingen og tar i bruk ny teknologi også er de som er mest kostnadseffektive. Disse selskapene har et kostnadsnivå som er en tredjedel av den gjennomsnittlige økonomifunksjonen.

Vår undersøkelse viser at:

  • Kun én av fire økonomifunksjoner har tatt i bruk ny teknologi for å effektivisere viktige prosesser.
  • Én av fire bruker et integrert system for ledelsesrapportering. De øvrige virksomhetene bruker excel.
  • Åtte av ti har tatt i bruk EHF (elektronisk faktura).
  • Kun 3% har tatt i bruk AI eller RPA (robotic process automation) for å effektivisere prosesser.

Utviklingen fra 2016 viser at de “beste 25%” i løpet av de siste to årene har effektivisert økonomifunksjonene med 20%. De resterende viser liten forbedring i kostnadseffektivitet.

Så hva gjør de beste økonomifunksjonene?

  • De beste har digitalisert en større del av prosess fra kjøp til betaling (purchase-to-pay) ved implementering av integrert innkjøpssystem med automatisk bestilling, godkjennelse av ordre, matching av faktura og betaling.
  • De beste har integrerte systemer for ledelsesrapportering.
  • De beste har større grad av integrasjon mellom ulike systemer og utnytter mulighetene i eksisterende ERP løsning.
  • De beste har større fokus på standardiserte prosesser og tydelig definerte roller.
  • De beste har fokus på Lean (kontinuerlig forbedring) og kompetanseutvikling.
  • De beste er de som rapporterer at de i størst grad ønsker å bli bedre…

Ny teknologi der automatisering og kunstig intelligens kombineres gir med andre ord store kostnadsbesparelser. Samtidig byr teknologi på muligheter til å omsette tilgjengelig data til forretningsmessig innsikt som hjelper virksomheten å ta raskere beslutninger med høyere kvalitet. Det er derfor ingen grunn til å vente med å digitalisere din økonomifunksjon!

Fremtidens økonomifunksjon - Hvor digitale og kostnadseffektive er dagens økonomifunksjoner?

Vil du vite mer? Ta kontakt, vi deler gjerne vår erfaring.

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Digitalisering, styring og kontroll

Dele artikkelen:

Marianne Brusdal

Marianne Brusdal
Jeg heter Marianne Brusdal, og jobber som partner i PwC. Mitt spesialområde er regnskap og økonomistyring. Jeg har jobbet med å effektivisere regnskaps- og økonomifunksjoner i over 20 år og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere og utfordre deg. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.
marianne.brusdal@pwc.com

Inger-Lise Øvland

Jeg heter Inger-Lise Øvland og jobber som Senior Manager i PwC Risk Advisory Services. Mitt hovedområde er business controlling. Jeg har over 15 års erfaring fra ulike roller og har i de siste årene hatt hovedfokus på business controlling. Jeg er opptatt av at økonomifunksjoner jobber effektivt med sine prosesser og tar i bruk ny teknologi for å bli mest mulig kostnadseffektiv. Har du synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål så ta gjerne kontakt.
inger-lise.ovland@pwc.com

Anniken Teres Pedersen

Jeg heter Anniken Teres Pedersen og jobber som Senior Associate i Risk Advisory Services i PwC. Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i Økonomisk Styring. Jeg har fire års erfaring fra ekstern revisjon, inkludert et ettårig masterstudium i Regnskap og Revisjon. Jeg jobber nå i avdelingen Finance Transformation, hvor jeg hittil har jobbet med en benchmark av hvor effektive og digitaliserte norske økonomifunksjoner er.
anniken.pedersen@pwc.com

Kommentere