<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endelig begynner kappløpet for bærekraft - Nå vil næringslivet rapportere på FNs bærekraftsmål

Av Jeanett Bergan , 26. september 2017

Blogg_Sustainability_Global_goals1.png

Sist uke var verdens ledere samlet i New York for FNs 72 generalforsamling. De samles i et ønske om å gjøre verden til et bedre sted og skape en bærekraftig fremtid. Blant temaene som ble diskutert var Nord-Korea, Irans atomprogram, Paris-avtalen, opprustning, fattigdom og ikke minst FNs 17 bærekraftsmål.

For å nå bærekraftsmålene må næringslivet spille en nøkkelrolle. Selskaper må maksimere sitt positive bidrag til å nå målene, samtidig som de minimerer negativ påvirkning. En rapport som skal hjelpe bedriftene til å gjøre nettopp dette ble torsdag lansert under toppmøtet i New York. Rapporten er utarbeidet av PwC på oppdrag fra verdens to mest brukte standarder for et ansvarlig næringsliv og bærekraftsrapportering, henholdsvis FNs Global Compact og Global Reporting Initiativ (GRI). Rapporten tar for seg alle de 17 bærekraftsmålene og viser hvordan selskaper kan rapportere på sitt bidrag.

Definisjonen av samfunnsansvar og bærekraft, hva det innebærer og hva som gir meningsfull rapportering har alltid vært krevende for selskaper å få tak på. Det har vært frustrasjon fordi rapporteringen ikke har vært meningsfull for virksomhetsstyringen, samtidig som investorer, analytikere og eiere av selskaper ikke har benyttet rapporteringen i særlig grad. Det vil endres nå.

FNs bærekraftsmål definerer for første gang et ansvarlig samfunn, samtidig som de gir retning og mål til myndigheter, selskaper, investorer og privatpersoner for å bidra til en bærekraftig fremtid. Rapporten fra FNs Global Compact, GRI og PwC gir selskaper en metode for å rapportere på sitt bidrag til bærekraftsmålene. Det vil skape en ny tidsalder for arbeidet med samfunnsansvar og et kappløp for bærekraft.

Lurer du på om det allerede er noen norske selskaper som rapporterer på bærekraftsmålene og isåfall hvordan de gjør det? PwC har undersøkt dette. Resultatene fra undersøkelsen presenteres den 17. oktober i år hos oss i Bjørvika.

Hele rapporten om hvordan selskaper kan rapportere på bærekraftsmålene kan du lese her:

BusinessSDGs_rapport.jpg

 

Hilsen Jeanett

Direktør Bærekraft

Interesseområder: bærekraft

Dele artikkelen:

Jeanett Bergan

Jeanett Bergan
Jeg heter Jeanett Bergan og jobber som Direktør i PwC Risk Advisory Services. Jeg har nærmere 20 års erfaring fra arbeid med etikk, samfunnsansvar og bærekraft knyttet til selskaper og investeringer. Før jeg begynte i PwC våren 2017 ledet jeg KLPs arbeid med ansvarlige investeringer i 10 år. I årene før dette jobbet jeg som rådgiver på det samme fagområdet i KPMG og før det i Storebrand. Gjennom min karriere har jeg lært svært mye om verdens utfordringer. De er mange og komplekse. De kan ikke løses av individer, selskaper eller investorer alene, men alle kan gjøre noe. Det å ta ditt ansvar, det å sikre at din virksomhet ikke medvirker til kritikkverdige forhold, det å sikre at din kapital ikke finansierer uønsket virksomhet forventes og er et avgjørende bidrag. Samtidig ser vi i dag at nye generasjoner ikke bare forventer dette, men de ser aktivt etter slike virksomheter og verdsetter et slikt verdigrunnlag. Det gir store muligheter for selskaper som ser dette. Jeg brenner for dette samfunnsansvaret og arbeider for bærekraft både for enkeltindivider, selskaper, samfunnet og investorer. I mitt arbeid ønsker jeg å være en drivkraft for dette.
jeanett.bergan@pwc.com

Kommentere