<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er din økonomifunksjon @stake?

‹ Tilbake til artikler

Er_din_konomifunksjon_stake_bilde_Marianne.jpgAnnethvert år kartlegger PwC hva som kjennetegner ledende økonomifunksjoner og hva som gjør at de beste er best.

Rapporten «Breaking away; How leading finance functions are redefining excellence» baserer seg på data fra mer enn 450 virksomheter i en rekke ulike bransjer globalt, og gir viktig innsikt i utviklingen av økonomifunksjoner.

Hovedfunn fra rapporten

Globalisering, teknologiutvikling og store endringer i både forretningsmodeller og kunders kjøpeadferd gjør at nye typer selskaper vokser frem og at gamle og etablerte markedsledende selskaper mister sin posisjon. Evnen til å følge med og forutsi endringer er avgjørende. Økonomifunksjoner må bli bedre på å se inn i fremtiden, og støtte forretningen med ledelsesinformasjon som faktisk bidrar til forbedringer.

De ledende økonomifunksjonene opererer til en vesentlig lavere kostnad og bruker ressursene på en mer effektiv og produktiv måte. Økt effektivitet betyr at de kan dedikere flere ressurser til «business partnering-rollen» og bruke en større andel av tiden på analyse og økt markeds- og forretningsforståelse.

De beste er bedre på å:

  • kontinuerlig forbedre sine interne prosesser
  • strømlinjeforme dataleveransen og utnytte teknologiske muligheter 
  • outsource eller etablere felles tjenestesentre
  • ha fokus på kompetanseutvikling av sine ansatte

Se rapporten for utdypende informasjon og fakta.

Jeg anbefaler deg å lese rapporten! 

Marianne Brusdal

Marianne Brusdal

Jeg heter Marianne Brusdal, og jobber som partner i PwC. Mitt spesialområde er regnskap og økonomistyring. Jeg har jobbet med å effektivisere regnskaps- og økonomifunksjoner i over 20 år og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere og utfordre deg. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Digitalisering virker - men for få er i gang…

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Beste praksis innen konsolidering - de beste automatiserer

For å dele innsikt med kundene våre er det viktig for oss å forstå hva som er ledende praksis innenfor økonomistyring. Vi gjennomfører ...

Les artikkelen