<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

"Er du glad i kvinnfolk vil det også gå bra"

‹ Tilbake til artikler

bærekraft100.png

Slik åpnet vi seminaret og vår lansering av rapporten PwC Bærekraft 100 i går. Vi bærekraftsrådgivere i PwC, The Sustainables, overrasket seminardeltakere med et lite selvkomponert potpurri. En Bærekrafts Rock (tekst og melodi finner du nederst).

For PwCs Bærekraft 100, en undersøkelse av Norges 100 største selskapers kommunikasjon av bærekraft, viser en positiv sammenheng mellom bærekraft på den ene side, og på den andre: Statlig eierskap, høyere andel kvinner i ledelse og styret - og det aller beste: Bedre finansielle resultater. 

Bærekraft 100 analyserer de hundre største selskapene i Norge og hva de rapporterer om bærekraft. En tilsvarende rapport kom i 2015, men nytt i år er at PwC også systematisk har gjennomgått selskapenes bidrag til FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015 og er ratifisert av 197 land. På denne måten definerer disse målene vår felles arbeidsplan for bærekraftig utvikling. Analysen om bærekraftsmålene er den første i sitt slag i Norge og er del av en global undersøkelse PwC gjennomfører i 17 land. 

På en skala fra null til fem oppnår selskapene en gjennomsnittscore på 1,4 for sin rapportering på bærekraftsmålene. Av de 100 største selskapene er det 31 som nevner bærekraftsmålene, og 22 som har identifisert hvilke mål som er vesentlige for selskapet. Vi blir overrasket om ikke dette tallet er vesentlig høyere allerede neste år. 

På tross av at bærekraftsrapporteringen har et betydelig forbedringspotensiale ser vi samtidig positive tendenser. Flere selskaper rapporterer kvantitative mål for sitt bærekraftsarbeid enn hva tilfellet var for to år siden. 44 av de 100 selskapene har satt kvantitative mål relatert til bærekraftsmålene, som for eksempel å redusere sine utslipp av CO2, øke andelen investeringer i fornybar energi og øke likestilling i virksomheten. Bonusen er at de selskapene som er best på bærekraftsrapportering også har bedre avkastning på egenkapitalen, høyere driftsmargin og rentabilitet, samt lavere vekst i gjeld. Det liker vi. 

Selskaper med god bærekraftsscore har også høyere andel kvinner i ledelse og styret. Sammenhengen er spesielt tydelig for kvinneandel i ledelsen. Vi har tidligere skrevet om at staten er best på likestilling - nå ser vi også at selskaper med helt eller delvis statlig eierskap er bedre på bærekraft. Dette er ikke overraskende gitt eiermeldingen og det systematiske arbeidet staten gjør på området, men likevel veldig gledelig å se at et aktivt eierskap gir resultater. 

Utviklingen i rapporteringen siden 2015 har vært positiv. Flere selskaper rapporterer nå på målbare ambisjoner. I 2015 sa 79 prosent at bærekraft var en viktig del av forretningsstrategien, mens kun 25 prosent hadde målbare ambisjoner. I år er det 65 prosent som sier det er viktig, men betydelig flere (80 prosent) som jobber systematisk gjennom målbare ambisjoner. Det har rett og slett blitt mindre snakk og mer fakta og det mener vi er veldig god utvikling.

Les hele rapporten her og ta kontakt med oss om du ønsker en benchmarking av ditt selskap mot Norges 100 største selskap, eller om du vil ha en god prat om bærekraft!

Hilsen bærekraftsrockerne i PwC

 

Bærekrafts Rock 

Melodi: Blue Suede Shoes og Jailhouse Rock
Tekst: Magnus Gravem, Magnus Young og Jeanett Bergan

Well it's one for the money
two for the globe
three for the people
and we’re good to go.

But don't you step on my world or rights,
Well, you can do anything but lay off of my human rights

Vi har sett på selskaper og bærekraft
Og vil du tjene penger må du ta et i et tak
Er du glad i kvinnfolk vil det også gå bra
For ved damene med makta får jorda det bra

For bærekraft, la oss få bærekraft
Bli med alle sammen, bli med og skap bærekraft

Well it's one for the money
two for the globe
three for the people
and we’re good to go.

But don't you step on my world or rights,
Well, you can do anything but lay off of my human rights
Well, you can do anything but lay off of my human rights
Well, you can do anything but lay off of my human rights

Magnus Young

Magnus Young

Jeg heter Magnus Young og jobber som Manager i PwC Risk Advisory Services innenfor området sustainability. Før jeg kom til PwC jobbet jeg sju år med bærekraft, due diligence og integrert rapportering på kryss og tvers av Asia, og var med på å skape verdens første regulerte markedsplass for sosiale entreprenører. Jeg er spesielt interessert i sammenhengen mellom samfunnsansvar og langsiktig verdiskaping og ønsker å være en pådriver for bedre styringsinformasjon og integrert resultatsrapportering.

Magnus Gravem

Magnus Gravem

Jeg heter Magnus Gravem og jobber i PwC Risk Advisory Services, hovedsakelig som rådgiver innen bærekraft (sustainability eller samfunnsansvar). Dette er et område som stadig har blitt viktigere de siste årene – og som vil fortsette å være i fokus blant norske og internasjonale virksomheter i tiden fremover. Et selskap som ikke opptrer ansvarlig og bærekraftig vil ikke maksimere finansiell verdiskaping over tid. Før jeg begynte i PwC høsten 2013 har jeg jobbet mye internasjonalt, spesielt i Midtøsten. Jeg har også jobbet i kraftbransjen for Norske selskap, samt jobbet opp mot EU i Brussel. I PwC har jeg jobbet med mange av Norges største selskaper, og jobber blant annet med strategi, målstyring, rapportering og verifisering innen bærekraft på et generelt plan, men også med bærekraftskriterier i biodrivstoff og flytende biobrensel, EU ETS og ansvarlige investeringer på et mer konkret plan. I prosjektene jeg jobber med er jeg veldig opptatt av at endringer som skjer skal skape merverdi, samt at bærekraft skal være en del av selskapets verdiskaping, og ikke en del ved siden av denne. Først når et selskap lykkes med dette er et selskap virkelig bærekraftig i mine øyne.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Er næringslivet klart for grønn kapitalisme?

Nylig samlet toppledere seg i Davos for å diskutere en mer bærekraftig og inkluderende kapitalisme. Mye tyder på at de fortsatt ikke er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt. For få uker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at ...

Les artikkelen