<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er næringslivet klart for grønn kapitalisme?

Skilt til Davos ‹ Tilbake til artikler

Nylig samlet toppledere seg i Davos for å diskutere en mer bærekraftig og inkluderende kapitalisme. Mye tyder på at de fortsatt ikke er helt overbevist. I hvert fall ikke om at klimakrisen har noe med kapitalisme å gjøre.

Ideen om en ansvarlig og sosial kapitalisme hvor bedrifter har et ansvar for samfunnet som helhet - såkalt “stakeholder capitalism” - var grunnplanken da første Davos-møte ble avholdt i 1971. Samme tankegang preget også det økonomiske systemet i etterkrigstidens Europa og Nord-Amerika.

På 1980-tallet ble denne tankegangen avløst av en mer kortsiktig, profittmaksimerende kapitalisme. Økonomiske kriser og stagnasjon banet vei for mantraet om at selskapets eneste rolle er å ivareta aksjonærenes interesser og maksimere aksjeverdien. Men nå er den ansvarlige kapitalismen tilbake på agendaen som følger av klimakrise og galopperende økonomiske forskjeller.

I fjor høst bestemte 181 amerikanske toppledere i US Business Roundtable at det var på tide å redefinere hva som er formålet med å drive et selskap: istedenfor å maksimere profitt for aksjonærene skulle selskapene nå ledes til gode for samfunnet.

Etter mange års ørkenvandring er internasjonalt næringsliv tilsynelatende tilbake ved start. Det børstes støv av økonomisk tankegods fra etterkrigstiden om at bedrifter skal ivareta både kunder, ansatte, eiere og samfunnet som helhet, og bidra til sosiale og miljømessige mål.

Spørsmålet er om verdens toppledere er klare til å følge opp ord med handling, og om budskapet har sunket inn. Er de virkelig innstilt på å se finansielle resultater i sammenheng med klimamål?

Skal den nye, ansvarlige kapitalismen lykkes må bærekraftstemaer som klima integreres i selskapets målbilde og forretningsstrategi. Det er helt avgjørende for å svare ut nye forventninger fra forbrukere, ansatte, myndigheter og investorer. Selskaper som lar være løper en høy risiko.

Den årlige Global Risks-rapporten som lanseres av World Economic Forum i forkant av Davos er talende: de fem risikofaktorene som topper listen over globale trusler handler om klima og miljø. Kort fortalt må klima stå øverst på toppledernes agenda. PwCs globale CEO-undersøkelse, som ble lansert i Davos, tegner derimot et annet bilde. Blant 1,581 toppledere fra 83 land er kun en fjerdedel svært bekymret for klimaendringene. Den gode nyheten er at dette er en økning på 25 prosent fra i fjor, men det er fortsatt altfor få. Risikoene som figurerer øverst på listen tilhører stadig den “gamle” kapitalismen: overregulering, usikre rammevilkår og tilgang på kompetanse.

Videre mener bare en fjerdedel av topplederne at klimahandling leder til nye forretningsmuligheter. Undersøkelsen vitner om at det fortsatt er et betydelig gap mellom det toppledere sier og diskuterer offentlig, og hvordan majoriteten faktisk styrer selskapene sine. Hvis vi skal løse problemene som ligger til grunn for hele debatten om ansvarlig kapitalisme må toppledere faktisk innse og tro på at bærekraft henger sammen med verdiskaping, og integrere bærekraft i beslutningsprosesser og daglig drift.

Vi ser de samme tendensene her hjemme. Klima og bærekraft figurerer høyt på agendaen i norsk næringsliv. Nylig var det et sentralt tema under NHOs årskonferanse. Men PwCs undersøkelse av bærekraftsarbeidet i Norges 100 største selskaper - Bærekraft 100 - viser at kun 37 prosent har tallfestet mål for å redusere sine klimagassutslipp. Riktignok måler tre fjerdedeler av selskapene klimagassutslippene sine, men dersom klima skal bli en del av selskapets styringsinformasjon må man sette konkrete, tallfestede mål. I et land hvor olje og gass-næringen og leverandørindustrien står for store deler av verdiskapingen, har kun 8 av Norges 100 største selskaper knyttet klimaavtrykk til forretningsstrategien.

Det er ikke opp til næringslivet å løse alle samfunnsutfordringer, men vi trenger et mer bærekraftig næringsliv som tar ansvar i en globalisert økonomi hvor utfordringene er grenseoverskridende. Ideen om ansvarlig kapitalisme kan være det vi trenger, men det krever konkret handling fra toppledere. De må integrere bærekraft i forretningsstrategi og virksomhetsstyring, sette tydelige mål - for eksempel om utslippsreduksjoner - og følge opp med konkrete tiltak. Det handler om å legge særinteresser og kortsiktig profitt til side, og ta ansvar for en bredere bærekraftig utvikling.

Foreløpig ser det ut til at det fortsatt er den kortsiktige, profittmaksimerende kapitalismen som rår blant næringslivets toppledere. I alle fall når det kommer til klimakrisen.

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Hei. Mitt navn er Hanne Løvstad og jeg leder teamet som jobber med bærekraft og klimarisiko i PwC Norge. Min bakgrunn er strategisk og operativ ledererfaring fra teknologibransjen og jeg har unik erfaring innen mangfoldsledelse som tidligere leder for det flerkulturelle mobilselskapet Lebara. Bærekraftig omstilling og handling i møte med klimaendringene brenner jeg sterkt for, og jeg kom til PwC fra stillingen som Partner- og kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona. Jeg har erfaring fra grønn innovasjon og omstilling innen ulike sektorer, og besitter unik innsikt fra påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljø. Som medlem i Sikkerhetsutvalget har jeg også deltatt i utviklingen av Norges nye sikkerhetslov. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har studert markedsøkonomi og grønn vekst ved BI.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt. For få uker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Integrert rapportering - bygg tillit og skap verdi gjennom årsrapporteringen

En årsrapport skal gi et bilde på selskapets strategi, virksomhet og resultater. Integrert rapportering tar utgangspunkt i selskapets ...

Les artikkelen