<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Foretaksstraff eller ikke – kan noen si hva som er godt nok?

‹ Tilbake til artikler

Norge har noen av verdens strengeste strafferegler mot korrupsjon. Virksomheter som ikke aktivt forebygger korrupsjon, risikerer foretaksstraff. Men hva er aktiv forebygging? Vet noen hva som er godt nok?

For per i dag foreligger det ingen tydelig forutsigbarhet for hva som kreves av forebyggende tiltak for å slippe foretaksstraff for korrupsjon. Straffeloven sier at det i vurderingen skal tas særlig hensyn til om foretaket kunne ha forebygget lovbruddet. I forarbeidene heter det at foretaksstraff ikke bør anvendes i andre tilfeller enn hvor dette anses "hensiktsmessig". Utover dette er lovgiver taus om hvor mye som kreves.

Noe mer veiledning på hva som er godt nok, ligger riktignok godt skjult i et 30-talls høyesterettsdommer avsagt over en periode på ca. 30 år, samt en liste på ni punkter utarbeidet av ØKOKRIM-sjefen. PwC Gransking har oppsummert dommene og ser at det gir noe veiledning, men tydelig og klart fremstår det fremdeles ikke. Og uansett, kan lovgiver forvente at alle virksomheter skal ha kompetanse til å gjennomgå 30 år med rettspraksis for å avklare hva som er godt nok i akkurat denne virksomheten?

Konsekvensen av en slik uklar regel er at selv om man innfører et omfattende program og jobber aktivt med problematikken, kan man likevel ikke slå seg til ro med at arbeidet er godt nok dersom et spørsmål om foretaksstraff skulle oppstå.

Dette er selvsagt problematisk for bedriftene, som løper en stor økonomisk og omdømmemessig belastning ved mistanke, etterforskning og rettssaker knyttet til korrupsjon. Sett i lys av dette, ville et mer forutsigbart straffeansvar vært hensiktsmessig for både samfunnet og virksomhetene selv.

Jeg tror det ville vært en fordel om lovgiver i noe større grad kunne detaljere ut kravene, særlig sett i lys av at mange norske bedrifter er usikre på hvor mye de bør gjøre for å forebygge korrupsjon. Jeg anerkjenner imidlertid at det ikke kan lages én oppskrift som passer for alle da det må stilles forskjellige krav til store selskaper med internasjonal aktivitet og det lille aksjeselskapet. Full forutberegnelighet er derfor ikke er realistisk. Men nå som det er det opp til hvert enkelt selskap å ha sitt eget antikorrupsjonsprogram, blir tiltakene utvilsomt mer tilfeldig.

Til sammenligning har både britiske og amerikanske myndigheter gitt ut veiledning til bedriftene om hva som kreves. Amerikanerne ansetter til og med sin ekspert som skal hjelpe påtalemyndigheten med å avgjøre kvaliteten på antikorrupsjonsprogrammene. Med noen av verdens strengeste korrupsjonsregler, skal vi slå oss helt til ro med sånn som det er i dag? 

Marianne Støkken Pilgaard

Marianne Støkken Pilgaard

Jeg heter Marianne Støkken Pilgaard og jobber som advokat og gransker i PwCs Granskingsenhet og Advokatfirmaet PwC. Jeg er ansvarlig for mislighetsforebyggende tjenester og jobber i tillegg med gransking/faktaundersøkelser og relatert juridisk rådgivning. Jeg har mer enn 13 års erfaring med økonomisk kriminalitet og misligheter, i tillegg til 10 års regnskapserfaring. Før jeg startet i PwC i 2013 jobbet jeg i ØKOKRIM, politiet, KPMG AS og Riksrevisjonen.

Samfunnet aksepterer nå i mindre og mindre grad uetisk adferd og kostnaden for økonomisk kriminalitet øker, både finansielt og omdømmemessig. I tillegg kan selskapet risikere lange og ressurskrevende rettsprosesser, foretaksstraff og utestengelse fra offentlige anskaffelser. Jeg hjelper virksomheter med å håndtere deres risiko for misligheter før mislighetene oppstår. Sammen identifiserer vi truslene, reduserer risikoen og implementerer kontrolltiltak. Hvordan dette best gjøres for deg og din virksomhet, skal jeg snakke mer om i mine blogginnlegg. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Korrupsjonsfaren øker - Hva gjør vi nå?

Økokrims trusselvurdering 2020 peker på økt risiko for korrupsjon i Norge. Hvordan bør norske selskaper ruste seg mot dette? Er det nok å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Trump som brems i kampen mot korrupsjon?

Valget av Donald Trump som amerikansk president har her hjemme og internasjonalt ledet til mange debatter om konsekvensene av valget, det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Sist fredag publiserte International Organisation for Standardization (ISO) sin standard ISO 37001; Anti-bribery managements systems. ...

Les artikkelen