<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fornyelse av kjernesystemer i bank har høy risiko og kostnad - hva må til for å bygge fremtidens bank?

‹ Tilbake til artikler

De siste tiårene har finansbransjen vært gjennom store endringer drevet av økt konkurranse, nye reguleringer og kunder som har andre forventninger til service, selvbetjening og tilgjengelighet. Det er gjort endringer i kundefront på nett og mobil, men bakenforliggende systemer og prosesser har i mindre grad blitt endret. Endring i komplekse kjernesystemer, bygget på gammel teknologi er krevende og forbundet med høye kostnader og høy risiko.

IT-endringer er krevende og undersøkelser viser at:

  • 1 av 6 IT-prosjekter går mer enn 200% over budsjett og kan i verste fall true selskapets eksistens*
  • 80% av IT-prosjekter klarer ikke levere kundenytte eller andre mål*
  • $252 milliarder brukes på feilslåtte IT-investeringer på verdensbasis årlig*

Det er ikke bare tapte penger som står på spill. Risikoen for å ikke oppfylle regulatoriske krav med dertil hørende bøter eller dårlig kundeomdømme fra negativ presseomtale er også betydelig. Totalt sett så står mye på spill ved større endringer i kjernesystemer. Det er mange områder som treffes, som saksbehandling og analyse, policy- og prosessmodellering, kredittvurdering, kjernebank eller analyse og rapportering.

Nye leverandører og nye muligheter

Mange nye leverandører har kommet på banen og det er nå mulig å få splittet opp den gamle “sorte boksen” i moderne modulbaserte og integrerbare løsninger. Det gjør det mulig å velge den beste løsningen for ulike områder og fra ulike leverandører. Risikoen med å ha en stor leverandør reduseres og økt konkurranse i forhandlinger på pris og leveranser. De nye løsningene har stor fleksibilitet og tillater forretningsbrukere å ta eierskap og gjøre endringer i prosesser istedenfor at interne it-utviklere eller en leverandør må utføre alt av endringer.

Hva må til i en endringsprosess?

Hva er våre tips for hva man må tenke på ved endringer i kjernesystemer:

  • Sørg for å ha forståelse for dagens prosesser, med risiko og flaskehalser. Nye prosesser og produkter må skisseres, viktige stikkord er standardisering, automatisering og ivaretakelse av regulatoriske krav. En typisk fallgruve er antakelsen om at leverandøren har løsningen på alt, før man har kartlagt egne styrker, svakheter og behov.
  • Ha fokus på skape gode brukeropplevelse for kundene, men ikke glem bort de ansatte sin opplevelse og arbeidsflater. Det er viktig å ha et godt samspill og oppgaveflyt mellom eksterne og interne flater som støtter arbeidsdagen til ulike roller.
  • Bygg forståelse for leverandørmarkedet for å lage et realistisk målbilde for virksomhetsarkitekturen, herunder både teknologi og forretning. Hvordan kan applikasjoner struktureres best for å understøtte forretningsprosessene?
  • Etablering av et business case er et utgangspunkt for vurderinger av potensiale, men dette må oppdateres og gevinstrealiseringen må ivaretas etter implementeringen og tas inn i strategiske målsetninger. Ikke alle gevinster er monetære; det å redusere risiko eller sikre regulatorisk etterlevelse vil i mange tilfeller være rasjonale for endringene.
  • Sørge for eierskap hos forretningen og etablere en organisasjon som kan håndtere implementeringen, men som også har avklarte prosesseiere, definerte roller og ansvarsområder. Det er viktig å sikre kompetanse og en organisering som ivaretar behovet for løpende endringer.

Endring av kjerneprosesser og systemer er krevende, men for å være konkurransedyktig er det viktig å våge. Suksessen ligger i å strukturere arbeidet på en riktig måte og gjøre grundig arbeid i forkant.

*Simula, Orzen/Kim, Mckinsey/Oxford, Harvard Business Review
Astrid Marie Vibeto

Astrid Marie Vibeto

Jeg heter Astrid Marie Vibeto og jobber som Senior Manager i Financial Services. Bakgrunn min er innen prosjektledelse, smidig produkteier og forretningsanalyse. Jeg har jobbet med valg av systemløsninger, implementering av kjernebank og endring av prosesser fra kundefront til prosesser backoffice. Jeg har erfaring fra blant annet retail og bank og brenner for å skape gode kundeopplevelser og utnytte digitale muligheter.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Klokka tikker for IT-sikkerheten hos banker som benytter transaksjonssystemet SWIFT - Kjenner du kallet?

Verdens største banktyveri ble gjennomført tidlig februar 2016. Da kompromitterte hackere flere systemer i sentralbanken i Bangladesh og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

AML Risikoanalyse for dummies

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MiFID II kommer til Norge, er vi klare?

Det nye verdipapirmarkedsdirektivet, Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) trer i kraft i EU fra 3. januar 2018. Den ...

Les artikkelen