<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

God internrevisjonsleder = god internrevisjon

‹ Tilbake til artikler

 GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

PwCs årlige «State of the Internal Audit Profession» viser det vi alle vet; god ledelse skaper gode resultater.

Under overskriften «Leadership Matters» vises sammenhengen mellom internrevisjonsledelse, opplevd nytte av internrevisjon, og hvor god virksomhetens faktiske risikostyring oppleves å være. Ikke overraskende er det av avgjørende betydning at internrevisjonslederen er «god».

Men hva vil det si å være «god»? – og hvordan skal vi som internrevisjonsledere bli «gode»? 

Typer internrevisjonsledere

Undersøkelsen klassifiserer internrevisjonslederne ut i fra hva de oppleves å bidra med. På det enkleste nivået anses internrevisjonslederen som en «assurance provider» - en som kvitterer ut faktiske forhold. De mer avanserte nivåene utgjøres av internrevisjonsledere som er «problem solvers», «insight generators» og til slutt «trusted advisors». Det høres mer spennende ut, men hva skal man gjøre for å komme dit?

Hva som gjør en internrevisjonsleder god

Undersøkelsen viser at gode internrevisjonsledere besitter fem essensielle egenskaper. Egenskapene utdypes i undersøkelsen, og jeg anbefaler å vurdere seg selv kritisk opp mot disse. For de av oss som ikke får full score, så kommer undersøkelsen i god konsulent-ånd med en rekke «immediate and specific actions to take now». Anbefalingene er rettet mot internrevisjonsledere, men også mot hva styret og ledelsen kan gjøre for å legge bedre til rette for internrevisor. Jeg opplever rådene som nyttige og relevante, og det er fint at det også gis noen tips om hvordan vi internrevisorer kan få bedre arbeidsvilkår av styret og ledelsen!

Funnene og anbefalingene er basert på undersøkelser og intervjuer med over 1600 internrevisjonsledere, styreledere og toppledere over hele verden. Jeg syntes dette gir høy troverdighet, og at analysene og anbefalingene virker fornuftige også i en norsk kontekst.

Jeg anbefaler deg å lese undersøkelsen: 2016 State of the Internal Audit Profession Study.

- og har du lyst på en internrevisjonsfaglig prat, så er du velkommen til å ta kontakt.

Jonas Gaudernack

Jonas Gaudernack

Mitt navn er Jonas Gaudernack og jeg er leder for PwCs tjenester innen risikostyring og internrevisjon. Med generelt økende kompleksitet og uforutsigbarhet i samfunnet opplever mange risikobildet som uoversiktlig. Samtidig stilles man overfor stadig strengere regelverk og økende krav til risikostyring, kontroll og revisjon. Jeg har en doktorgrad på revisjon og risikostyring, og jeg syntes det er givende å gi råd om hvordan man kan analysere hvilke risikoer en virksomhet står overfor, og hvordan man kan tilpasse kontroll og revisjonsregimet på en kostnadseffektiv måte som tilfører nytte og forbedring. Det er ikke lett, men det lar seg gjøre! Har du spørsmål om tema relatert til risikostyring, kontroll og revisjon, så er du velkommen til å ta kontakt for en faglig prat.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har din virksomhet kontroll over bærekraftsrapporteringen? Og er det som rapporteres egentlig relevant og pålitelig?

Verdien av et selskap er i mindre grad definert av selskapets finansielle tall sammenlignet med tidligere. Aldri før har den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

PwC er i gang med en ny benchmarkundersøkelse hvor vi kartlegger norske selskapers modenhet innenfor internkontroll over finansiell ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen