<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har din virksomhet kontroll over bærekraftsrapporteringen? Og er det som rapporteres egentlig relevant og pålitelig?

‹ Tilbake til artikler

Verdien av et selskap er i mindre grad definert av selskapets finansielle tall sammenlignet med tidligere. Aldri før har den ikke-finansielle informasjonen som rapporteres vært mer viktig. I tillegg til nye krav til rapportering, opplever flere selskaper at banker, analytikere, kunder, ansatte og andre interessenter forventer høye ambisjoner og transparent resultatmåling for arbeidet med bærekraft. Studier viser også at selskapers interessenter i dag er skeptiske til påliteligheten til ikke-finansielle informasjon. Selskaper er derfor nødt til å etterstrebe og dokumentere styring og kontroll over ikke-finansielle forhold for å øke tillit i markedet.

Nye krav til bærekraftsrapportering for 2023-rapporten

Skjermbilde-2

EU har vedtatt en ambisiøs miljøstrategi. Dette påvirker norske foretak på en rekke områder, blant annet gjennom rapporteringskrav og et nytt klassifiseringssystem for grønne aktiviteter. Nye regler vil være krevende så her gjelder det å følge utviklingen og tilpasse seg løpende, slik at man er klar når reglene trer i kraft.

Etter dagens lovgivning skal store foretak hvert år avgi en redegjørelse om samfunnsansvar. EU øker nå kravene til bærekraftsrapportering, etter planen med virkning for 2023-rapporten. Norge vil følge etter, og norske myndigheter har signalisert at de vil følge EUs tidsplan. EUs forslag, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), innebærer en rekke nye og konkrete krav, og antallet foretak som omfattes vil være langt flere enn i dag. Fokus på styrets og revisjonsutvalgets involvering og ansvar øker, og rapporteringen skal attesteres av revisor. Dette medfører forventninger om en systematisk og felles tilnærming til internkontroll på bærekraftsområdet, som også er sporbar og mulig å etterkontrollere.

Fordeler med en tydelig bærekraftstrategi

God styring av ikke-finansielle forhold handler imidlertid om mer enn etterlevelse. En tydelig strategi og pålitelige målinger av resultater for bærekraft gir bedre innsikt i foretakenes evne til å håndtere ikke-finansiell risiko, noe som igjen kan påvirke foretakets evne til å skape verdi over tid. God styring forutsetter at informasjonen som ligger til grunn for målingene er relevant og pålitelig.

I en jungel av rammeverk og forventninger kan det være vanskelig å vite hvordan man skal angripe området bærekraft og tilhørende rapportering. Sentrale spørsmål dere som virksomhet bør stille dere er:

  • Hvilke bærekraftsområder jobber dere med i dag? Burde det vært flere eller andre områder?

  • Hva er ambisjonen deres for ulike områder innen bærekraft?

  • Er dere åpne om det overfor omverden gjennom kommunikasjon og rapportering?

  • Hva forventer eller krever interessentene deres mtp ambisjonsnivå og transparens?

  • Hvordan har dere organisert arbeidet? Er roller og ansvar tydelig definert i dag?

  • Er virksomhetens bærekraftsrapportering relevant, pålitelig og fullstendig? Hvordan har dere kontroll på det?

  • Er kvaliteten på bærekraftsrapporteringen like god som for finansiell rapportering?

Fallgruver som påvirker kvaliteten av bærekraftrapportering

Det er flere fallgruver som kan påvirke kvaliteten i bærekraftsrapporteringen, inkludert:

  • Desentralisert ansvar

  • Mange bidragsytere

  • Bruk av eksterne parter og dokumentasjon

  • Uklar definisjon for den enkelte indikator og hvilken data som skal rapporteres

  • Lite standardisering og forskjellige måleenheter på tvers av landegrenser og fagområder

  • Manglende krav og kontroll av innleggelse/endring av grunndata

  • Fragmenterte systemer som ikke snakker sammen

  • Manglende eller lite systemstøtte kan føre til utbredt bruk av manuelle regneark


Kjenner du deg igjen i dette eller har behov for mer informasjon knyttet til rammeverk og forventninger som kommer? Ta gjerne kontakt!

PwC sin ICFR Benchmark Survey

PwC publiserer i år den tredje utgaven av ICFR Benchmark survey report. Denne er tidligere blitt publisert i 2019 og 2016. I årets utgave vil vi, i tillegg til å kartlegge modenhetsnivået på internkontroll over finansiell rapportering blant skandinaviske selskap, også kartlegge modenhetsnivået på internkontroll over ikke-finansiell rapportering.

Dersom ditt selskap ønsker å være med i undersøkelsen (klikk her)

Dersom dere deltar vil dere få en unik mulighet til å sammenligne deres internkontrollaktiviteter mot beste praksis og snittet blant respondentene i undersøkelsen. Det er naturligvis ingen kostnad for å delta og dere vil:

  • Få feedback på deres modenhetsnivå på ICFR/ICNFR

  • Være blant de første som mottar den ferdigstilte rapporten

  • Få tilbud om et gratis og uforpliktende møte med PwC for å diskutere trender og gjennomgå svarene i detalj, samt sammenligne deres svar mot gjennomsnittet av respondentene og beste praksis

Tanja Thorn Sæland

Tanja Thorn Sæland

Jeg heter Tanja Sæland og er direktør i PwC Risk Advisory Services. Jeg har mastergrad i finans, og revisjon og regnskap og har jobbet som rådgiver og revisor i PwC i mer enn 13. år Jeg er i dag ansvarlig for fagområdet virksomhetsstyring og internkontroll. Jeg har erfaring med implementering- og endringsprogrammer, prosessforbedringer og internkontroll, innenfor områder som finansiell rapportering, resultatstyring, eierstyring, risikostyring og internkontrollprogrammer.  Kontakt meg gjerne om du har noen spørsmål!

Magnus Young

Magnus Young

Jeg heter Magnus Young og jobber som Manager i PwC Risk Advisory Services innenfor området sustainability. Før jeg kom til PwC jobbet jeg sju år med bærekraft, due diligence og integrert rapportering på kryss og tvers av Asia, og var med på å skape verdens første regulerte markedsplass for sosiale entreprenører. Jeg er spesielt interessert i sammenhengen mellom samfunnsansvar og langsiktig verdiskaping og ønsker å være en pådriver for bedre styringsinformasjon og integrert resultatsrapportering.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Motstridende plikter - Tar du samfunnsansvaret når du avvikler et kundeforhold?

Aktører som er pålagt å etterleve hvitvaskingsregelverket har flere lovverk å forholde seg til. Vi erfarer at mange finner det krevende å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvorfor bør Business Controller være prosjektlederens viktigste sparringspartner?

Den voldsomme teknologiske utviklingen har medført en bølge av prosjekter hos bedrifter og organisasjoner. Vi ser implementering av nye ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Safety 1 eller Safety 2? Eller ja takk begge deler?

Det pågår en diskusjon i det internasjonale safety-miljøet om et påstått paradigmeskifte innen sikkerhetsteori. Ordskiftet drives fremover ...

Les artikkelen