<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hjelp - jeg har blitt styremedlem!

Hva_er_stake_bilde_Eli_.jpg ‹ Tilbake til artikler

Hva er godt styrearbeid og hva sliter norske styrer med?

I disse dager er det høysesong for generalforsamlinger. En rekke styremedlemmer er på valg, og mange er på vei inn i styrearbeid for første gang. 

Styrearbeid er en veldig spennende, men også en ansvarsfull og krevende oppgave. Jeg får stadig spørsmål om hva som er “godt styrearbeid”. Hvordan skal et styre arbeide for å løse oppgavene sine på en robust måte? Hva er fallgruver og utfordringer for et styre, og har vi noen hjelpemidler til nye og gamle styremedlemmer? Og det har vi!

Vi jobber med å hjelpe mange styrer, både med å evaluere arbeidet og støtte i arbeidet med å bedre løse konkrete styreoppgaver. Vi ser noen fellestrekk for hva som oppleves som vanskelig:

 • styrer bruker for mye tid på kontrolloppgaver og på å se bakover i tid, og bruker for lite tid på strategi og diskusjoner om muligheter 
 • styret bruker for lite tid på å diskutere risikotemaer. Hvilken risikoprofil skal virksomheten ha, og hva er ønsket risiko? (For risiko må du ta - uten risiko, ingen avkastning). I stedet blir det brannslokking av forhold som allerede har inntruffet, og for lite tid til å vurdere om det er etablert gode prosesser for å forhindre ikke-ønsket risiko. Særlig blir det for lite fokus på forhold som endrer seg og som kan påvirke virksomhetens fremtid, som cybertrusler, digitalisering og konsekvenser av globale megatrender
 • styret synes temaer rundt misligheter og anti-korrupsjon er krevende. Ofte vet de ikke hvordan et godt system for forebygging ser ut, og stiller derfor ikke de riktige spørsmålene til administrasjonen
 • styret er for upresise i sine forventninger til ledelsen om hvordan de ønsker saker framlagt. Dermed blir det utarbeidet alt for lange saksframlegg som tar for mye tid å presentere, med den konsekvens at det blir for liten tid til å diskutere og beslutte selve saken
 • mange saker oppleves som avgjort før de havner på styrets bord, enten fordi administrasjonen tar seg til rette eller fordi styret kommer for sent på banen.

Håndbok for deg som styremedlem

Konkret hjelp kan du få fra oss. Vi har laget en håndbok for deg som er styremedlem, der vi omtaler aktuelle temaer og deler våre råd rundt utførelse av styrets oppgaver. Her finner du mer om temaer som:

 • hva bør du tenke på før du tar på deg en styreoppgave
 • fakta om styrets roller og ansvar
 • hva er “god” risikostyring og intern kontroll
 • hva er godt arbeid for å forebygge misligheter og korrupsjon
 • hva er styres oppgaver relatert til finansiell og ikke-finansiell rapportering
 • hva er viktig å huske på som styremedlem i relasjon til skatt.

Ønsker du en trykket utgave, så ta kontakt. Sånn i fall DN ringer og spør hva du har på nattbordet…

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Unngå feilansettelser med enkle grep

Feilansettelser kan være svært kostbart og ressurskrevende for bedriften. Derfor handler rekrutteringsprosesser ikke bare om å finne den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når er din virksomhet trygg?

Når vil din virksomhet være trygg mot cyberhendelser? Mest sannsynlig aldri. Men med god koordinering mellom cybersikkerhet og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Return of training: læring og forbedring gjennom systematisk oppfølging

Verdien av kriseøvelser (Return of Training) blir størst med øvelser med godt læringsutbytte, og at det mellom øvelsene jobbes systematisk ...

Les artikkelen