<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er @stake?

‹ Tilbake til artikler

Hva_er_stake_bilde_Eli_.jpg

- bloggen om god styring og kontroll.

Den rykende ferske bloggen @stake vil inneholde temaer relatert til virksomhetsstyring og risikohåndtering. Fokuset vil være på god styring og kontroll, med vekt på hva som sikrer verdier og skaper tillit mellom ulike interessenter. For oss handler ikke god styring om mye kontroll, men om en helhetlig tilnærming og riktige tiltak og virkemidler basert på risiko.

Skribentene i @stake er alle fra PwC - i et av landets ledende fagmiljøer knyttet til virksomhetsstyring og risikohåndtering. Vi vil dele vår erfaring og kunnskap med deg og håper på en videre dialog rundt temaene. Gjennom bloggen håper vi at du kan finne ny og interessant informasjon som hjelper deg i din arbeidshverdag.

Det er lett å holde seg oppdatert på @stake!

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar