<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan skape en ledende økonomifunksjon?

‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg 

Historisk har rollen til økonomifunksjonen hovedsakelig handlet om å registrere transaksjoner, etterleve lovbestemte krav og rapportere dette til myndigheter og beslutningstakere. Over de siste tiårene har ledende økonomifunksjoner fokusert på å redusere kostnader ved å øke effektiviteten og re-allokere ressurser til mer verdiskapende arbeid. Eksempelvis har man oppnådd økt innsikt og bedre beslutningstaking gjennom å anvende mer tid på analyse av data istedenfor registrering av data. Samtidig har økte krav og strengere regulering medført at en betydelig andel av ressurser frigjort fra transaksjonelle aktiviteter har medgått til etterlevelse av krav.

PwC sin globale benchmarkundersøkelse om ledende økonomifunksjoner viser at det er store forskjeller mellom økonomifunksjoners driftskostnader, samt deres evne til å skape merverdi for virksomheten. Potensialet for forbedringer gjennom standardisering, rasjonalisering og automatisering er stort for svært mange virksomheter.

Undersøkelsen viser at dagens ledende økonomifunksjoner møter økte krav til etterlevelse, er relevante sparringspartnere for ledelsen, samtidig som de drifter økonomifunksjonen med 40% lavere kostnader enn gjennomsnittet! De beste oppnår dette ved å stadig utfordre «status quo», utnytte muligheter og ha kontinuerlig fokus på forbedringer som bidrar til at ressurser brukes til oppgaver som skaper merverdi for virksomheten som helhet. 

Nøkkelen til å skape en ledende økonomifunksjon er å balansere økonomifunksjonens tre overordene målsetninger: 

  • God styringsinformasjon. Innsikt og forståelse som gir relevant og tidsriktig styringsinformasjon som skaper merverdi for interessenter og bærekraftig utvikling. Produksjon av god styringsinformasjon medfører at økonomifunksjonen blir en relevant sparringspartner for ledelsen og virksomheten som helhet.
  • Effektivitet. Forbedre arbeidsprosesser kontinuerlig og kostnadseffektivt ved å for eksempel nyttiggjøre seg av teknologi, delte servicesenter eller outsourcing av aktiviteter som ikke er en del av kjernekompetansen.
  • Kontroll og etterlevelse. Etterlevelse av krav og kostnadseffektiv kontroll som ikke er hemmende for virksomheten. Optimalisere risikostyring og opprettholde fleksibilitet for fremtidige reguleringsendringer.

Målsetningene er til en viss grad gjensidig avhengig av hverandre, og for oppnå en god balanse er det svært viktig at man har fokus mot kontinuerlig forbedring av økonomifunksjonens grunnleggende tilretteleggere: 

  • Organisering av virksomheten og økonomifunksjonen, har man en organisasjonsmodell som bygger opp under god virksomhetsstyring?
  • Mennesker, har man folkene med riktig kompetanse, og har man tilstrekkelig kapasitet?
  • Teknologi, hvor godt utnytter virksomheten dagens teknologiske muligheter?

Samspillet mellom de grunnleggende tilretteleggerne og balansen mellom økonomifunksjonens tre overordnede målsetninger kan illustreres i modellen under.

Vi anbefaler deg å se den fullstendige rapporten for utdypende informasjon og fakta om hva de beste virksomhetene gjør for å skape en ledende økonomifunksjon.

okonomifunksjoner.jpg

 

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hvorfor bør Business Controller være prosjektlederens viktigste sparringspartner?

Den voldsomme teknologiske utviklingen har medført en bølge av prosjekter hos bedrifter og organisasjoner. Vi ser implementering av nye ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering virker - men for få er i gang…

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen