<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvorfor internkontroll er viktig for mer enn bare finansiell rapportering

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg ‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

Hvor sikker er du på at all informasjon ditt selskap rapporterer eksternt er korrekt og relevant for dine interessenter? De fleste vil nok si at de er langt tryggere på at den finansielle rapporteringen er mer korrekt enn den ikke-finansielle rapporteringen. Hvorfor er det slik, spesielt når stadig flere investorer og andre interessenter mener ikke-finansiell informasjon er viktig for å vurdere et selskap?

Aftenposten skrev mandag, forrige uke, om en undersøkelse gjort av Formuesforvaltning som viser at interessen for bærekraftige fond øker. De knytter interessen opp mot inntoget av kvinner blant formuestoppen og at kvinner har andre syn på verdien av et selskap enn menn. De viser blant annet til at 67% av kvinner mener det er “veldig viktig” at investeringer velges på bærekraftige grunnlag. Så hvordan skal man i fremtiden tiltrekke seg denne viktige og “nye” kundegruppen?

Man må som selskap overbevise sine investorer om at selskapet styrer innenfor bærekratige prinsipper. En mulighet vil være å rapportere i henhold til Global Reporting Initiative, FNs Global Compact, Carbon Disclosure Project og GHG-protokollen for eksempel. Bærekraftsindikatorene rapporteres deretter på hjemmesider, eksternt i Samfunnansvarsrapporter eller i en Integrert Rapport sammen med det finansielle regnskap.

Når interessen øker, øker også krav til kvalitet. Potensielle investorer og andre interessenter vil påse at all den eksterne rapporteringen er vesentlig og korrekt. Vi ser derfor for oss at bærekraftsindikatorene som inngår i samlebetegnelsen ikke-finansiell informasjon, etter hvert blir stilt under samme rapporteringsregime som finansiell informasjon har i dag. Så hvordan sikrer man kvaliteten på denne informasjonen?

En trend vi dessverre ser er at selskaper ikke er like gode til å rapportere ikke-finansiell informasjon som de er til å sikre kvalitet i sin finansielle rapportering. Ofte blir rapportering av andre tall enn de finansielle en øvelse man foretar seg ved årsslutt når tallene skal rapporteres eksternt. Rutinene for behandling av ikke-finansiell data i daglig virksomhet er ikke på plass. Dette betyr ikke at man ikke har fokus på bærekraftsindikatorer gjennom året, men at man ikke har de samme rutiner for rapportering eksternt som man har internt knyttet til kvalitetssikring av grunnlaget som inngår i bærekraftsindikatorene.Og med manglende rutiner på dette, vil det også bli mye vanskeligere å styre etter disse indikatorene enn dersom et selskap har gode rutiner.

Informasjonen som rapporteres må være vesentlig og korrekt hvis man skal sikre rapportering av de bærekraftsindikatorene investorene er opptatt av. Så hvordan gjør man det? Det er ingen enkel oppgave, men vi ser for oss at det etter hvert vil vokse fram et behov for ICER som vi liker å kalle det - Internal Control over External Reporting - som vil ha de samme kravene som internkontroll over finansiell rapportering.

Det kan være mange måter å kvalitetssikre den eksterne rapporteringen, og internkontroll er bare ett av virkemidlene. Vi ser likevel mange fordeler ved at man kan utnytte de gode rutinene og rammeverkene man allerede har knyttet til internkontroll over finansiell rapportering og benytte disse også for sin bærekraftsrapportering. I tillegg ser vi at de beste selskapene i Norge allerede er i gang med dette.

Så, hvordan tenker du og din bedrift? Hvordan er det dere kvalitetssikrer all deres eksterne rapportering, og ikke bare den finansielle? Og er dere i gang med å benytte internkontroll for å sikre god kvalitet på all deres eksterne rapportering?

Dette blogginnlegget er skrevet av Ine Jacobsen.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har din virksomhet kontroll over bærekraftsrapporteringen? Og er det som rapporteres egentlig relevant og pålitelig?

Verdien av et selskap er i mindre grad definert av selskapets finansielle tall sammenlignet med tidligere. Aldri før har den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

PwC er i gang med en ny benchmarkundersøkelse hvor vi kartlegger norske selskapers modenhet innenfor internkontroll over finansiell ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen