<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Investorene dine ønsker bedre ESG-informasjon … og det er enklere enn hva du tror!

ESG pulse_1.png ‹ Tilbake til artikler

ESG pulse_1.png

Investorer og selskap har ulikt syn på ESG (Environmental, Social og Governance). Mens selskapene selv mener informasjonen er korrekt og relevant, mener investorene i stor grad at ESG-informasjonen som selskapene deler er lite troverdig og lite relevant. Hvordan kan et selskap møte investorenes behov for ESG-informasjon?

PwC har akkurat gitt ut en spennende rapport som tar for seg forholdet mellom den ESG-informasjon amerikanske selskap rapporterer og behovet til investorene. Jeg ser mange felletrekk med markedet i Norge. Rapporten viser at det er et gap mellom hva selskapene rapporterer på den ene siden, og hva investorene ønsker å få vite på den andre. Samtidig mener begge gruppene av respondenter at ESG er viktig.

Det blir trukket frem to hovedutfordringer for hvorfor rapportert ESG-informasjon ikke blir brukt:

  • Det er ikke en enhetlig definisjon av hva ESG er, samtidig som ESG-rapportering i stor grad er frivillig og dermed ikke nødvendigvis sammenlignbar.
  • Samtlige selskap i undersøkelsen mener at kvaliteten på den ESG-informasjonen de kommuniserer er av høy kvalitet, mens kun 29% av investorene mener det samme. Dette betyr at mens selskapene selv mener ESG-informasjonen de utgir er korrekt, mener investorene at den ikke er god nok.

Jeg har sett de samme utfordringene i det norske markedet, men mener at det finnes gode løsninger for å sikre at ESG-informasjon fra selskapene også møter kvalitetsbehovet til investorene.

For det første må man snakke med interessentene sine, inkludert investorene, og forstå hvilket behov de har for ESG-informasjon. Kombinerer du denne innsikten med hva som er betydelig i forhold til virksomhetens strategi, kan dere gjøre en vurdering av hva som er vesentlig ESG-informasjon.

For det andre, vil det å benytte et etablert rammeverk gjøre det lettere for investorene å sammenligne et selskap med et annet. Hvilket rammeverk som vil være ideelt for hvert enkelt selskap avhenger av mange faktorer som eksempelvis bransje, geografi, størrelse og interessenter.

I tillegg vil en verifikasjon av ESG-informasjon være med på heve kvaliteten av dataen. Investorene som responderte i undersøkelsen mener at denne verifikasjonen enten kan gjøres internt av CEO eller CFO, eller av en ekstern tredjepart.

Uansett så må toppledelsen i større grad involveres for å sikre at kvaliteten på ESG-dataene er på et slikt nivå at investorer - og andre interessenter - stoler på den og kan bruke den.

Vår erfaring er at mange gjør det vanskeligere enn hva det er. Derfor anbefaler vi at du forstår interessentene dine, kombiner deres informasjonsbehov med innsikt i egen strategi og fatt deg i korthet. Da kommer du langt. Les hele rapporten og ta gjerne kontakt for å diskutere dette nærmere.

Mye av det samme kan også sies om finansiell rapportering - og om hvorfor en spesifikk og kort rapport er mer strategisk enn en lengre og altomfattende rapport. Sidsel Roxrud vil skrive om dette i et innlegg her på @stake om kort tid.

Magnus Gravem

Magnus Gravem

Jeg heter Magnus Gravem og jobber i PwC Risk Advisory Services, hovedsakelig som rådgiver innen bærekraft (sustainability eller samfunnsansvar). Dette er et område som stadig har blitt viktigere de siste årene – og som vil fortsette å være i fokus blant norske og internasjonale virksomheter i tiden fremover. Et selskap som ikke opptrer ansvarlig og bærekraftig vil ikke maksimere finansiell verdiskaping over tid. Før jeg begynte i PwC høsten 2013 har jeg jobbet mye internasjonalt, spesielt i Midtøsten. Jeg har også jobbet i kraftbransjen for Norske selskap, samt jobbet opp mot EU i Brussel. I PwC har jeg jobbet med mange av Norges største selskaper, og jobber blant annet med strategi, målstyring, rapportering og verifisering innen bærekraft på et generelt plan, men også med bærekraftskriterier i biodrivstoff og flytende biobrensel, EU ETS og ansvarlige investeringer på et mer konkret plan. I prosjektene jeg jobber med er jeg veldig opptatt av at endringer som skjer skal skape merverdi, samt at bærekraft skal være en del av selskapets verdiskaping, og ikke en del ved siden av denne. Først når et selskap lykkes med dette er et selskap virkelig bærekraftig i mine øyne.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Nytt statsbudsjett er lik økte klimagassutslipp

Regjeringen skyter seg selv i foten når de fjerner dagens ordning for veiavgift - et insentiv som så langt har gjort det lett å velge grønt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

TCFD - klimarapportering som et verktøy for finansiell bærekraft

Mark Carney, styreleder for Financial Stability Board (FSB) og sentralbanksjef i Storbritannia forstår at miljøansvar er en viktig del av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraft er god butikk - så hvorfor er ikke norske selskaper gode på bærekraftsmålene?

FN definerte i 2015 bærekraftsmålene - 17 mål som beskriver vår globale arbeidsplan for bærekraftig utvikling. En PwC-studie av 470 ...

Les artikkelen