<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan eier påvirke til økt likestilling i selskaper?

‹ Tilbake til artikler

Innlegg Julie_ESG.jpg

Tidligere denne måneden blogget vi om State Street og En fryktløs jente med et budskap om å kjenne verdien av kvinnelig ledelse. Fordi stadig flere studier viser at selskaper som har mer mangfold og kvinner i ledelsen har bedre finansielle resultater og er involvert i færre kontroverser, som for eksempel korrupsjon. Staten som eier har satt temaet på agendaen og vi har undersøkt om dette gir en effekt.

For har det noen betydning om en eier uttrykker en tydelig forventning til likestilling og aktivt følger opp dette med selskapene? 

Staten skriver følgende: Styret bør sørge for at selskapet har strategier og tiltak for å fremme likestilling og annet mangfold i virksomheten, herunder for hvordan den beste kompetansen kan benyttes i selskapet, inklusiv tilrettelegging for flere kvinnelig toppledere.

Helt konkret har staten også gjennomført tiltak. De har tatt initiativ til dialog med styrene i de statskontrollerte selskapene, om arbeidet med likestilling og erfaringsutveksling mellom statlige selskaper. Videre rapporterer de om selskapenes arbeid med likestilling og hvordan de presterer på andel kvinner i styret og toppledelse.

Vår undersøkelse, omtalt på NRK idag, viser at dette gir resultater. Av de 106 selskaper vi har undersøkt [1] ser vi at:

  • De statlige selskapene har i snitt 33 prosent kvinner i toppledelse, mot 15 prosent i de andre selskapene.
  • Allmennaksjeselskapene (som jo har 40 prosent kvinneandel i styret) har litt lavere andel kvinner i ledelsen enn de resterende selskaper. ASA har 17 prosent, mot ikke ASA som har 18 prosent.
  • Selskapene som har best balanse i ledergruppen er Posten og Norsk Tipping med henholdsvis 56 og 50 prosent.
  • Andre selskaper i toppen med 40 prosent eller høyere andel kvinner i ledelsen er Nordic Choice Hotels, NSB og Norsk Hydro.
  • 28 av selskapene har ingen kvinner i ledergruppen.
  • 16 av selskapene har ingen kvinner i styret.

Vi oppfordrer norske eiere til å følge staten og State Street som eksempel og komme på banen. De bør tydelig forvente at selskaper og styrer tar likestilling på alvor og aktivt jobber frem kvinnelige ledere og da særlig toppledere. Næringslivet trenger flere kvinnelige toppledere og rollemodeller. Et tydelig signal og etterspørsel fra eierne tror vi gir det lille ekstra fokuset på tema som trengs for at selskaper skal lykkes i arbeidet med likestilling. For det å få flere kvinner i ledelsen krever et bevisst holdningssett, konkrete tiltak og målrettet jobbing. Det skjer ikke av seg selv, men når selskaper lykkes med bedre balanse vil det gagne både samfunnet og investorenes avkastning.

[1]  De 106 selskapene som er undersøkt er de 100 største (fra Kapitals liste over de 500 største) + hovedindeksen på Oslo Børs. Statlige selskaper er definert ved staten som største eier, men inkluderer ikke eierandeler via Statens Pensjonsfond

Dette blogginnlegget er skrevet av Jeanett Bergan.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt. For få uker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan sterke resultattall gi sløv bedriftskultur? En røverhistorie fra Australia med relevans for Norge

  Finansiell suksess er en sentral målsetning i ethvert kommersielt selskap, og det å skape gode resultater er som regel øverst på agendaen ...

Les artikkelen