<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Komme styrket ut av krisen

‹ Tilbake til artikler

Til styre og ledelse i alle virksomheter – her er tre stikkord dere bør tenke på når en krise treffer virksomheten:

 • Mobilisere – komme raskt ut av startblokkene, med klare mål å styre etter
 • Evaluere og justere – løpende tilpasse seg utfordringsbildet
 • Utvikle strategi for å realisere muligheter som følge av krisen

Covid-19 er en pågående krise – en krise som på mange måter har blitt den nye normalen. Mange har håndtert situasjonen godt. Vi bør samtidig legge til grunn at situasjonen vil vedvare lenge. Nå er det et lurt tidspunkt for å innhente læring og eventuelt justere kursen fremover. Sentrale spørsmål vil være:

 • Har tiltakene virket som forventet?
 • Hva trenger vi å forsterke?
 • Hva trenger vi å gjøre annerledes?

Vi i PwC har gleden av å samarbeide med mange spennende virksomheter og våre ressurser bidrar inn i mange læringsprosesser. Spørsmål vi anbefaler alle ledere å stille seg nå, er blant annet:

 • Har vi et rett sammensatt krisehåndteringsteam?
 • Er ansvars- og rollefordelingen klar nok – vet alle hva jobben deres i teamet er?
 • Er beredskaps- og kontinuitetsplanene våre gode nok? Trenger vi å gjøre noe med de, slik at vi er forberedt hvis noe annet skulle ramme oss samtidig?
 • Er beredskapsorganisasjonen robust nok til å holde ut over lang tid - og greier den også å håndtere "topper" og helt andre hendelser som kan oppstå?
 • Er det flaskehalser i håndteringen – og hva kan vi eventuelt gjøre med disse?
 • Greier vi å følge opp alle (delvis endrede) forventninger til informasjon, veiledning, støtte og dialog fra våre brukere og kunder, samarbeidspartnere, eiere og andre interessenter – og møter vi deres viktigste behov?
 • Greier vi å fange opp hva våre kunder forventer av oss, hva våre konkurrenter gjør, og greier vi å skifte strategi underveis?
 • Har vi de rette verktøyene, og er verktøyet vi kjøpte inn for en ordinær krise også godt egnet til en langvarig krise som den vi nå står i?
 • Hva kan vi overføre av læring fra denne krisen til andre hendelser vi må håndtere?
 • Hvordan skal vi komme oss styrket ut av krisen?

Svaret er evalu-LÆRING – det vil si å tørre å stille de utfordrende spørsmålene, slik at organisasjonen kan justere retning ved behov og sikre at man er godt rustet til å håndtere en potensielt utfordrende høst grunnet covid-19 eller andre ekstraordinære situasjoner!

Om artikkelforfattere:

Arthur Gjengstø og Mats Ruge Holte

Begge artikkelforfatterne er direktører ved PwC i Oslo, med bred erfaring fra prosjektledelse og ledelse fra både offentlig forvaltning og privat næringsliv. Både Arthur og Mats arbeider med å bistå kunder fra offentlig, privat og frivillig sektor over hele landet, som del i et sterkt og voksende team innen forebyggende sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap.

mats-ruge-holte-v.jpg.pwcimage.200.252

Mats Ruge Holte

Jeg heter Mats Ruge Holte og er direktør i PwCs Granskingsenhet. Jeg har femten års erfaring innenfor sikkerhet og beredskap, bl.a. som leder av strategisk analyseenhet i Etterretningstjenesten, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og siden 2012 som rådgiver i PwC med fagansvar på området. Jeg er utdannet statsviter og har i tillegg en mastergrad i internasjonal politikk. Jeg har bred kunnskap om internasjonale risikoforhold, bl.a. om Midtøsten og Nord-Afrika, og utvikler landrisiko- og korrupsjonsrisikovurderinger for norske bedrifter innenfor disse områdene. I tillegg jobber jeg med å bistå bedrifter i utviklingen av robuste systemer for håndtering av uønskede hendelser – både innenfor «safety» og «security». Dette arbeidet omfatter identifisering av risiko, etablering av tiltak for forebygging og håndtering, og systemer for kontroll og oppfølging. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

 

Arthur Gjengstø

Arthur Gjengstø

Arthur har 15 års ledererfaring innen samfunnssikkerhet og beredskap fra offentlig forvaltning, blant annet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat og Justisdepartementet. Han har også vært sekretariatsleder for regjeringsoppnevnt utvalg innen samfunnssikkerhetsområdet. Arthur har siden 2015 arbeidet som rådgiver innen konsulentbransjen, og er direktør i PwCs Granskingsavdeling med ansvar innen forebyggende sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Arthur har erfaring med bistand til en rekke virksomheter innen offentlig, privat og frivillig sektor.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hvordan sikre læring fra Covid-19

Det er snart to år siden Covid-19 kom til Norge. Pandemien har gått fra å være en krise til å bli en ny normaltilstand. Den siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Return of training: læring og forbedring gjennom systematisk oppfølging

Verdien av kriseøvelser (Return of Training) blir størst med øvelser med godt læringsutbytte, og at det mellom øvelsene jobbes systematisk ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ikke ta den for god phish!

Are scammers getting smarter or are we too busy to see beyond their intentions? It is 2020 and you are well aware of phishing scams. You ...

Les artikkelen