<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen
Partner
Mobil: 952 60 113
E-mail: eli.moe-helgesen@pwc.com

Lars Erik Fjørtoft
Partner
Mobil: 974 74 469
E-post: lars.fjortoft@pwc.com

Jonas Gaudernack
Partner
Mobil: 952 60 769
E-mail: jonas.gaudernack@pwc.com

Marianne Brusdal
Partner
Mobil: 952 60 702
E-post: marianne.brusdal@pwc.com

Petra Liset
Partner
Mobil: 952 60 152
E-mail: petra.liset@pwc.com

Aase Russell-Roberts Lindahl
Direktør
Mobil: 952 60 135
E-post: aase.lindahl@pwc.com

Kjersti Gjesdahl
Direktør
Mobil: 415 58 225
E-mail: kjersti.gjesdahl@pwc.com