<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kriminalitet - en stor utfordring i bygg og anlegg

DSC_6265 ‹ Tilbake til artikler

Kjenner du dine samarbeidspartnere?

Tilknytninger til Young Bloods, albansk mafia, konkursryttere, sosial dumping, hvitvasking, bedrageri, korrupsjon og svart arbeid. Bygg og anleggsbransjen er en utsatt bransje for økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, hvor det stadig oppdages omfattende lovbrudd. Tilsynelatende profesjonelle selskaper blir benyttet til å skjule kriminalitet.

Nylig fortalte Statens vegvesen at de oppdaget brudd på lønns- og arbeidsvilkår i over halvparten av de 170 kontrollene som ble gjennomført i 2017. Noen av metodene kriminelle benytter for å kamuflere svart arbeid og for å utføre skatt og avgiftsunndragelse er fiktive underleverandører (og fakturaer), tilbakebetalings- ordninger av lønn og ID misbruk.*

I avisene kan en lese at personer tilknyttet gjenger som Young Bloods og albansk mafia er eksempler på kriminelle som har etablert selskaper i byggebransjen. Selskapene blir blant annet benyttet for å hvitvaske penger fra narkotika.

Bygg og anlegg karakteriseres av høy arbeidsintensitet, en høy andel ufaglært arbeidskraft, og kontantomsetning. Videre er oppdragene ofte tidsbegrensede. Dette gir muligheter for stor profitt for kriminelle.

I en ny rapport* gjennomgår Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) kjennetegn ved personer og virksomheter som er involvert i arbeidslivskriminalitet, og finner at ledende personer i disse selskapene ofte har flere konkurser bak seg. Konkurs kan benyttes som en metode for å unndra verdier, samt for å unngå personlig ansvar for lovbrudd utført i virksomhetens navn. I rapporten trekkes det også frem at tilsynelatende legitime aksjeselskap blir benyttet for å skjule ulovlige aktiviteter.

Rapporten peker også på bruk av stråmenn som en metode for å kamuflere reelle innehaverne. På denne måten unngår personer med konkurskarantene eller som er dømt for andre straffbare forhold å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Sakene det henvises til i rapporten viser at enkelte benytter sin ektefelle, eller driver virksomheten videre med samme forretningsadresse. Om man undersøker, er dette dermed forhold som er mulig å oppdage.

Et annet kjennetegn er at selskapet ikke har registrerte ansatte. På denne måten kan aktivitet effektivt flyttes mellom virksomheter ved konkurs, eller dersom det fattes mistanke om kriminell aktivitet i et annet selskap.

Dersom muligheten for å bli oppdaget oppleves som lav, og konsekvensene ikke oppleves avskrekkende, i tillegg til nevnte mulighet for stor profitt - vil lovbrudd både gjennomføres og gjentas. Dette understreker viktigheten av, og behovet for at både byggherre, entreprenører og underleverandører har et fokus på å forebygge og bekjempe arbeidskriminalitet. Det er nødvendig at man både etablerer gode forebyggende tiltak, gjennomfører kontroll og tilsyn av samarbeidspartnere samt at man benytter muligheten man har til sanksjon og reaksjon ved kontraktsbrudd.

PwC mener at forebyggende tiltak som risikovurdering, bakgrunnssjekk eller relasjonsanalyse før kontraktsinngåelse er viktig for å unngå at man inngår kontrakt med useriøse samarbeidspartnere og kan i mange tilfeller dermed være både kostnadsbesparende, hindre forsinkelser og tap av omdømme. Å sette krav til leverandører i kvalifiseringsrunder og kontraktsfeste blant annet krav til system og internkontroll, og krav til hvilken tariffavtale som benyttes er andre preventive tiltak. Bransjen må ta lærdom av den siste tids fadeser knyttet til store anleggsprosjekter med dårlig likviditet og manglende gjennomføringsevne for valgte leverandører.

Det er også nødvendig å gjennomføre tilsyn som går dypere enn å kontrollere formelle krav i arbeidsavtaler og lønnsslipper, ettersom kriminelle virksomheter går langt for å fremstå profesjonelle. Dette viser kjennetegnene over. I de fleste kontroller PwC har gjennomført av lønns- og arbeidsforhold, ser vi at virksomhetene selv ofte gjør svært begrensede kontroller av egne leverandører. Dette kan skyldes manglende ressurser og kunnskap på et område med et kompleks regelverk.

PwC har bred kompetanse og erfaring fra kontraktsrevisjon, og benytter innovative løsninger og analyser for å sammen med kunden kunne bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold. Vi skreddersyr kontroll etter kundens behov, og kan bistå i alle prosjektfaser - fra bakgrunnssjekker, kontraktsutforming, kartlegging av gjeldende regelverk til risikovurderinger og leverandørkontroll. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om tiltak som kan iverksettes.

 

*Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017, Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES)
*“Kriminelle i arbeidslivet”, utgitt november 2018

Legg igjen en kommentar