<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kryptovaluta - fremtidens penger?

Av Shadabi Zaman , 19. september 2017

Cryptovaluta.jpg

England har utviklet sin egen digitale valuta, hvor sentralbanken garanterer for verdien. Fremtiden er kryptovaluta som ikke er kun for kriminelle.

Du har kanskje hørt om BitCoin? For mange er det likevel et ufattelig vagt konsept som stammer fra en kanskje enda mer kompleks teknologi, nemlig blockchain. Investopedia forklarer kryptovaluta som samlebetegnelsen på digital valuta som bruker kryptografi (prinsipper og teknikker for å skjule informasjon som kun autoriserte personer kan avsløre)(1) for å sikre en transaksjon uten bruk av en tredjepart. Hovedforskjellen mellom en kryptovaluta og tradisjonell valuta er at kryptovaluta er uregulerte, digitale penger som ikke er utstedt eller garantert av en sentralbank(2). Dette gjør gjerne at kursen til slik type valuta er ekstremt ustabil. Et eksempel er BitCoin. BitCoin’s kursutvikling det siste året mot den amerikanske dollaren har vært på over 576 % (fra 12.09.16-12.09.17). Men hvem er det som styrer denne utviklingen? Hvordan kan vi vite at én BitCoin faktisk er verdt hele USD 4 142,90(3)?

Du kan ikke ta ut kryptovaluta i minibanken

Et annet viktig punkt å belyse er at elektroniske penger (som du og jeg har på bankkonto) er ikke det samme som kryptovaluta (dvs. digital valuta). Selv om man kan bruke kryptovaluta som byttemiddel er det ingen koblinger mellom reelle utstedte penger fra sentralbanken for slike penger. Disse momentene er blant noen som gjør at det er vanskelig for folk flest å faktisk stole på og bruke denne typen valuta.

Nye tjenester?

Steemit er et selskap som har valgt å satse på en helt ny arena. Ved å starte det de velger å kalle for et “CryptoFinance”-selskap, har selskapet brukt Blockchain-teknologi (teknologien bak BitCoin) for å skape en ny plattform hvor brukerne får betalt for å produsere såkalt “valuable content” aka verdifullt innhold. De som har hørt om Reddit, en samleside for det som skjer på det store internettet, vil kjenne seg igjen i konseptet bak tanken. Ved å la brukerne av plattformen stemme på det de selv mener er godt innhold, får forfatteren (eller bloggeren om du vil) av innholdet “Steem-dollars”, en type digital valuta som kan gjøres om til “vanlige” penger og overføres til forfatterens bankkonto. Selskapet ble startet i januar 2016, og har allerede fått over 170 000 brukere. Dette er et eksempel på at det ikke lenger er mulig å ignorere denne teknologien, og fremveksten av en slik valuta. Ny teknologi og ikke minst de nye tjenestene som vil stamme fra dette vil skape stor hodebry for de store tradisjonelle bank- og finansselskapene som tidligere har vært beskyttet gjennom tung regulering.

Nye bruksområder?

Mange banker har allerede tatt grep. R3 er et blockchain-samarbeid mellom verdens 80 største finansielle institusjoner. Det inkluderer også banker som er tilstede i Norge, som blant annet Nordea, SEB, Santander og Danske Bank. Formålet er å utvikle og levere avansert blockchain-teknologi som kan brukes av det globale finansmarkedet. Bank of England er en del av R3-samarbeidet, men i tillegg har de gått et steg lenger. I samarbeid med dataforskere, har sentralbanken i England utviklet en egen digital valuta, nemlig RSCoin. En forskjell fra Bitcoin, er at denne digitale valutaen produseres kun av sentralbanken, og det er dermed sentralbanken som er ansvarlig for å bekrefte verdien. Formålet er å ha en desentralisert betalingsløsning som gir raske transaksjoner for kundene, men gir sentralbanken lavere kostnader. Denne løsningen gir for mange mer tillit til teknologien fordi det fortsatt er sentralbanken som gir bekreftelsene, og ikke ukjente medlemmer av nettverket slik som gjennom Bitcoin-modellen.

Veien videre?

Om digital valuta vil bli for bank- og finansbransjen det streaming ble for musikk- og filmbransjen, må man vente å se. For min del tror jeg at dette blant annet er avhengig av nettverkseffekt, tillit til teknologien og brukernes behov. Vi trenger tross alt fortsatt et sted å oppbevare vår lønn og sparepenger, så banken vil nok neppe dø ut med det samme. Det eneste som uansett er sikkert er at dette kommer ikke til å være siste gangen dere har hører om kryptovaluta.

Les mer om kryptovaluta

(1) https://snl.no/kryptografi 

(2) https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2013/advarsel-til-forbrukere---informasjon-om-virtuelle-valutaer/ 

(3) Valutakursen for Bitcoin per 12.09.2017, kursen falt til USD 3 343,00 per 14.09.2017.

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen:

Shadabi Zaman

Shadabi Zaman
Jeg heter Shadabi Zaman, og jobber som Manager i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i Strategi og ledelse, og er i tillegg Statsautorisert revisor. Mitt arbeidsfelt er primært rådgivning innenfor bank, finans og betaling med fokus på digitalisering og innovasjon. Jeg har spesialisert meg innen bank- og finansnæringen, og har en allsidig erfaring fra både ekstern finansiell revisjon, internkontroll, prosesskartlegging, internrevisjon, IT-revisjon, strategiprosjekter og rådgivning knyttet til regulatoriske endringer. Jeg er over gjennomsnittet interessert i banknæringen og dets utfordringer som følge av ny teknologi, regulatoriske krav og nytt konkurransebilde. I tillegg er jeg generelt enormt interessert i all ny teknologi som rører seg, og mulighetene som kommer med disse.
shadabi.zaman@pwc.com

Kommentere