<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Liten tue kan velte stort lass - Digitalisering forandrer maktbalanse og bransjer

Gasellebloggen_Stavem.jpg ‹ Tilbake til artikler

Gasellebloggen_Stavem.jpg

Gratulerer årets Gaseller i Agder og Nordland!

Spør tre personer om å definere digitalisering, og du vil garantert få tre ulike svar. Men alle tre svarene vil ha noe til felles; digital transformasjon endrer dagens spilleregler. Små og mellomstore bedrifter kan yppe seg i konkurranse med de store, og komme seirende ut av kampen. Store aktører - med gårsdagens forretningsmodeller, monolittiske løsninger, lang endringstid og med system-spagetti som tilsynelatende henger sammen med strips og gaffateip - kan ikke lenger avskrive mindre aktører. For du som er liten kan over natten være vinneren.

Teknologi har for lengst blitt en sentral del av livene våre, og har definitivt endret oss på privaten. Men kan vi med trygghet si det samme om næringslivet? Opplever bedriftene den samme dyptgående endringen i den daglige driften etter hvert som de tar i bruk ny teknologi?

Å ta i bruk teknologi kan utgjøre en stor forskjell

Mange tenker at digitalisering er noe bare de største selskapene holder på med og kan høste gevinst av. Slik er det ikke. Digitalisering handler om hvordan bruk av tilgjengelig teknologi kan effektivisere og forbedre din bedrift. Digitalisering endrer ikke bare måten vi skaper verdier på, men også hvordan vi benytter IKT for å skaffe oss et konkurransefortrinn. I dagens marked der skyløsninger og mobile tjenester er førstevalget for mange, vil din evne til å ta i bruk digitale løsninger kunne utgjøre en stor forskjell når du sammenligner deg med konkurrentene. Men det er ikke dermed sagt at å bruke penger på enda mer nymotens teknologi er det samme som en vellykket digitaliseringsstrategi. Digitalisering blir en suksess først når den setter fart på forretningsresultatene dine.

Skytjenester - det ultimate konkurransefortrinn for mindre aktører

De fleste er godt kjent med viktige trender som mobilitet, big data, sosiale nettverk og ikke minst skytjenester. Når ny teknologi entrer markedet forårsaker det en digital omveltning, en disrupsjon. Vi kjenner alle til hvordan Netflix, Über og Airbnb har satt etablerte markeder og forretningsmodeller fullstendig på hodet. Store selskaper blir utkonkurrert av relativt små virtuelle aktører uten kostbar infrastruktur. Dette viser bare hvordan kraftig, ny teknologi - og spesielt skytjenester - endrer spillereglene og skaper muligheter for mindre selskaper.

Skyteknologi jevner ut forskjellene mellom store og små konkurrenter. Geografiske forskjeller og tilgang på ressurser er ikke lenger nødvendigvis begrensende. Og vi ser at større selskaper strever med implementering av endringer. De klarer ikke å omstille seg i takt med endrede behov, og strever med å være så smidige som mindre konkurrenter er. Samtidig ser vi flere eksempler på at mindre virksomheter ofte har kortere beslutningsveier og er raskere på avtrekkeren. De tar beslutninger raskt, og kan dermed høste gevinster betydelig tidligere enn sine større konkurrenter.


Små og mellomstore selskaper trekkes mot bruk av skyteknologi av flere årsaker:

  • Kostnadseffektivitet. Skytjenester gir bedriftene tilgang til pålitelig off-site datasentre for å kjøre applikasjoner og lagre data. Det er ikke nødvending å investere i datarom og maskinvare for å ha servere lokalt, eller bygge store avdelinger for IT-support. De kan i stedet stole på skyleverandøren for sikring av data, skalerbar lagringsplass, IT-support og hastighet. Altså får de høy kvalitet til lav kost.
  • Fleksibilitet. Skyløsninger er ikke bundet opp mot et bestemt internt nettverk. Ansatte kan nå informasjon de trenger hjemmefra, fra en kafé, flyplass eller kontoret. Mobilitet er i stor grad en stor driver for å ta i bruk skyteknologi som kan spare bedriftene for administrative kostnader, samtidig som det gir de ansatte bedre fleksibilitet og balanse mellom jobb og fritid. Hvorvidt denne fleksibiliteten faktisk er en mulighet eller utfordring er en annen diskusjon.
  • Fremmer kommunikasjon. Kommunikasjon er nøkkelen til fornøyde kunder. Skytjenester gir de ansatte mulighet til å samhandle bedre uavhengig av hvor de befinner seg. Det gir også rom for bedre og mer effektiv kommunikasjon mellom kunder og bedrift. Kort responstid er en indikator på god kundebehandling. Med skytjenester kan en virksomhet svare på henvendelser fra sine kunder enten på e-post, sosiale medier, chatkanaler eller telefon.
  • Bedre integrasjon. For virkelig å utnytte bedriftens løsninger, må løsningene la seg knytte sammen. Du må være i stand til å integrere data fra digitale markedsføringskampanjer med kundebehandlingssystemet for å følge opp leads. E-handelsystemet må integreres mot logistikk og økonomi og faktura. Skytjenester er en god plattform for å integrere løsninger på en effektiv og lønnsom måte.

Mange vegrer seg for å flytte til skytjenester fordi de ikke fullt ut forstår teknologien eller de er bekymret for sikkerheten. Skyleverandører vet de har behov for god sikkerhet, problemløsing og support, og de har i de aller fleste tilfeller spesialiserte ressurser og sterk kompetanse på sikkerhet. Dermed er sannsynligheten for at du får bedre sikkerhet vesentlig større enn det motsatte.

Utnytter du den digitale økonomien?

Investering i skytjenester for en liten bedrift er i de fleste tilfeller en god strategi som vil gi fordeler nå og i fremtiden. Det er vanskelig å ignorere potensialet som ligger i digitalisering. Utviklingen skjer i et rasende tempo, og det går ikke en dag uten at man hører suksesshistorier om hvordan et lite selskap oppnådde uvirkelig suksess over natta ved å presentere en tjeneste som snudde opp ned på en etablert bransje.

Über, Skype, Spotify, WhatsApp, Netflix, and Airbnb – hvordan gjorde de det? Det hele startet med noen som satset på digitalisering og ny forretningsmodell.

Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change”
— Charles Darwin (1809-1882)

Dette blogginnlegget er skrevet av Ronny Stavem.

Gasellebloggen 2016 er navnet på en serie blogginnlegg fra PwC i perioden oktober-desember, som retter seg særlig mot små og mellomstore bedrifter. Disse innleggene vil bli publisert på våre eksisterende blogger, Digital tranformasjonsbloggen, Granskingsbloggen, @stake-bloggen, Finansbloggen, Skattebloggen, og samles på pwc.no/gaselle. Gasellebloggen 2016 er en del av vårt samarbeid med Dagens Næringslivs Gasellekonferanser.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bytte av ERP-løsning - hvordan få tid til å følge den teknologiske utviklingen?

“Vi har så mye å gjøre at vi ikke har tid til å effektivisere”. Lignende utsagn møter vi i mange ulike sammenhenger. Husk at slike utsagn ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering virker - men for få er i gang…

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwC Global CEO Survey 2018 - den bekymrede optimisten

I PwCs årlige CEO-undersøkelse for 2018 deltok nær 1300 toppledere fra 85 land. Fokuset har vært på hva topplederne ser på som de største ...

Les artikkelen