<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Om du ikke er en del av løsningen, er du en del av problemet

Hva_er_stake_bilde_Eli_.jpg ‹ Tilbake til artikler

Hva_er_stake_bilde_Eli_.jpg

God intern kontroll handler mye om sunn bedriftskultur. En solid tone fra toppen er avgjørende for å skape gode holdninger. Men hvorfor er det å skape en tydelig og robust kultur så vanskelig? Min påstand er at det ofte skyldes “sement i midten”.

Sist uke hadde Norges Interne Revisorers Forening sin årskonferanse. Mer enn 240 deltakere fikk innsikt i erfaringer og forskning om temaer som forebygging av misligheter og organisering av kontrollfunksjoner. Om du er interessert finner du flere av foredragene på NIRF sine hjemmesider.

Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning var en av foredragsholderne. Han fortalte om reisen ledelsen og de ansatte i selskapet har vært på for å sikre sunne holdninger. Osmundsen beskrev en stolt bransje, men med en alvorlig skyggeside med korrupsjon, ulovlig håndtrering av farlig avfall og systematiske brudd på lover og regler. Feil atferd hadde satt seg som bransjestandard. Ledelsen måtte “nullstille” organisasjonen og sikre konkret handling – ikke bare prat. Et viktig verktøy for å skape kultur var nulltoleranse og konsekvensledelse, der særlig mellomledere måtte ta aktivt stilling til rett og galt.

Bedriftskulturen skal understøtte forretningsstrategien. Skal du være en samfunnsnyttig aktør som nyter tillitt må man rett og slett oppføre seg skikkelig. Det gode er at en hensiktsmessig bedriftskultur også bidrar til at man fokuserer på de riktige oppgavene og at organisasjonen arbeider mer effektivt mot samme mål. Man unngår siloer og reduserer friksjon og omkamper.

Sement i midten

En av mine erfaringer er at tonen fra toppen i norske virksomheter i de aller fleste tilfeller er både sunn og solid. Norske styrer er klokkeklare på hva de forventer, og lederne er tydelige og konsistente i hva man forventer av holdninger og atferd. Problemet ligger ofte i mellomledelsen - det er ofte litt “sement i midten”.

Det skyldes ikke at man har en masse korrupte mellomledere som skaper dårlige holdninger eller lurer ledelsen, men at mellomledere ikke alltid er særlig bevisste sin rolle som forbilder og holdningsskapere. Man kan ikke være passivt tilstede som leder når kultur skal skapes. Å ikke adressere et problem er like mye en beslutning med konsekvenser som å ta aktivt grep og korrigere medarbeidere som ikke oppfører seg som forventet.

Har du lyst å lese mer om risiko rundt atferd og hva som kjennetegner sunn bedriftskultur, har vi en artikkel som kanskje kan være av interesse.

Enten er du en del av løsningen, eller så er du en del av problemet!

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har din virksomhet kontroll over bærekraftsrapporteringen? Og er det som rapporteres egentlig relevant og pålitelig?

Verdien av et selskap er i mindre grad definert av selskapets finansielle tall sammenlignet med tidligere. Aldri før har den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

PwC er i gang med en ny benchmarkundersøkelse hvor vi kartlegger norske selskapers modenhet innenfor internkontroll over finansiell ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen