<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwCs globale internrevisjonsstudie for 2017 - Turbulente tider også for internrevisor

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg ‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

Andelen selskaper som opplever at internrevisjonen er klart verdifull for virksomheten, falt fra 54 prosent i 2016 til 44 prosent i år - den laveste andelen på fem år. Dette er blant funnene i en stor undersøkelse PwC har gjennomført blant 1900 selskaper med hovedkontor i 41 land. 

Den gode nyheten er at omtrent like mange av de samme selskapene ønsker at internrevisor skal påta seg en viktigere rolle, slik at virksomheten blir bedre i stand til å håndtere interne og eksterne hendelser som verken lar seg planlegge eller forutse.

Mer komplekse trusler og muligheter

Dette stemmer godt overens med hva vi opplever. Både i Norge og internasjonalt opplever vi at klientene våre står overfor mer komplekse trusler og muligheter enn før. Risikoen kommer fra nye kilder og påvirker selskapene raskere. I praksis handler dette typisk om regulatoriske endringer, cybersecurity og - ikke minst - endringer i kundepreferanser. Dette er de tre områdene som trolig vil påvirke næringslivet mest de kommende tre årene.

Internrevisors gyldne mulighet - og store utfordring - er å spille en enda større rolle i møtet med disse populært kalt disruptive kreftene. Evner internrevisjonen derimot ikke å prestere på dette nivået, er det sannsynlig at funksjonen utspiller sin rolle. Beredskap og tilpasning; det er fellesnevnerne for at morgendagens internrevisjonen skal være verdifull for selskapet.

Vær beredt

I likhet med speiderbevegelsen skal internrevisor alltid være beredt. Det forutsetter at hun eller han løfter blikket og ser gryende endringer før de oppstår. I tillegg til å skimte endringene, må internrevisor også vite hva det betyr for selskapet og hvordan de skal reagere. Derfor må internrevisor samarbeide tett med andre deler av organisasjonen.

Undersøkelsen viser at de mest fremtidsrettede internrevisorene inkluderer disrupsjon i revisjonsplanen og risikovurderinger. De samarbeider også tettere med kolleger innen risk management og compliance. Vi ser også at de mest fremtidsrettede internrevisorene investerer mer i ny og relevant teknologi for å styrke analysekapasiteten.

De beste er mer nytenkende og tilpasningsdyktige når det gjelder hvordan internrevisjonen utføres og rapporteres. I større grad enn mer tradisjonelle internrevisorer, omstiller de fremtidsrettede sine avdelinger oftere og bruker mennesker med andre typer kunnskaper.

Vår klare holdning er at børsnoterte og andre store virksomheter - både offentlige og private - kan hente enorm verdi fra sin internrevisjon. Det ser vi både i selskaper hvor vi støtter internrevisor og hvor vi hyres inn til å gjøre internrevisjonen.

Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer om undersøkelsen!

 

Petra Liset

Petra Liset

Jeg heter Petra Liset og jobber som rådgiver og partner i Risk Advisory Services. Mitt arbeidsfelt er virksomhetsstyring, internkontroll og internrevisjon. Jeg har mer enn 29 års erfaring fra rådgivning og revisjon og har gjennom denne perioden sett en stor utvikling fra uformelle styringsstrukturer med mindre grad av systematisk oppfølging frem til dagens krav og forventninger til god virksomhetsstyring og internkontroll. Hvis du har synspunkter, kommentarer eller spørsmål til noe jeg har skrevet eller du har spørsmål om virksomhetsstyring, internkontroll og/eller internrevisjon må du gjerne ta kontakt.

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har din virksomhet kontroll over bærekraftsrapporteringen? Og er det som rapporteres egentlig relevant og pålitelig?

Verdien av et selskap er i mindre grad definert av selskapets finansielle tall sammenlignet med tidligere. Aldri før har den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

PwC er i gang med en ny benchmarkundersøkelse hvor vi kartlegger norske selskapers modenhet innenfor internkontroll over finansiell ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen