<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tar du styringen? - Det er mye å spare på å effektivisere økonomifunksjonen

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg ‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

PwCs benchmarkrapport «Tar du styringen?» om effektivitet og produktivitet i norske økonomifunksjoner er nå tilgjengelig. Benchmarken kartlegger hva som kjennetegner ledende økonomifunksjoner og hva som gjør de beste best.

De beste økonomifunksjonene bruker nesten tre ganger mindre ressurser

Hovedfunn i benchmarkanalysen er at den gjennomsnittlige økonomifunksjonen bruker nesten tre ganger så mye ressurser som de beste økonomifunksjonene. Det er med andre ord et stort potensial for forbedring i de norske økonomifunksjonene.

Rapporten oppsummerer hva som kjennetegner de økonomifunksjonene som er mest produktive og kostnadseffektive. De beste virksomhetene utnytter potensialet som ligger i bruk av e-faktura, utnytter sine ERP-systemer bedre, har en mer effektiv og “lean” drift og jobber bedre med styringsinformasjon.

Høy grad av digitalisering og bruk av e-faktura

Jeg vil gjerne trekke frem et par observasjoner som kjennetegner de beste økonomifunksjonene, nemlig høy grad av digitalisering og bruk av e-faktura.

De beste virksomhetene skiller seg ut ved at de utnytter mulighetene i ERP-systemet i større grad og bruker teknologien til å forstå verdidriverne i selskapet og til å identifisere forretningsmuligheter. Vår undersøkelse viser at det fortsatt er mange manuelle prosesser i en økonomifunksjon. Til tross for en felles oppfatning om at god datakvalitet er avgjørende for å levere relevant og pålitelig rapportering, bruker fremdeles bare en tredjedel av virksomhetene i undersøkelsen et integrert system for ledelsesrapportering. Dette krever ekstra ressursbruk og øker risikoen for feil. Over 80 % av virksomheter bruker fra to måneder og oppover for å utarbeide budsjett, noe vi mener ikke er bærekraftig i en tid der de beste investerer i teknologi som gir tilgang til data i sanntid.

De beste virksomhetene utnytter mulighetene knyttet til bruk av e-faktura vesentlig mer enn gjennomsnittet. Og her er det mye å spare. Håndtering av e-faktura er vesentlig mindre ressurskrevende enn andre former for håndtering av inngående faktura.

Våre tidligere undersøkelser viser at virksomheter med høy andel av inngående fakturaer i elektronisk format bruker 7 ganger mindre ressurser per faktura sammenlignet med de som ikke har introdusert e-faktura løsning.
Det er fortsatt mange (nesten halvparten) av norske virksomheter som ikke har introdusert e-faktura løsning, og totalt er andelen inngående e-fakturaer kun 12 %. Dette virker som en "low hanging fruit" som mange kan plukke som første effektive tiltak for å redusere kostnader.

Jeg kjenner meg godt igjen i dette. Virksomheter vi jobber med forteller at det går altfor mye tid til manuelle prosesser og transaksjonshåndtering, og det går på bekostning av den verdifulle tiden som man helst ville brukt på analyse og forretningsstøtte. Min erfaring er at det er alt for få som “tar styringen” når det gjelder effektivisering av prosesser i økonomifunksjonen. Det er på tide at økonomiledere løfter blikket og tar effektive grep for å spare ressurser og ikke minst for å bli en relevant og verdifull sparringspartner for beslutningstagere i virksomheten. Gevinster er større enn det man kanskje tror: en økonomifunksjon kan spare 0,78 % av virksomhetens omsetning ved å gå fra gjennomsnittlig til å bli en av de beste.

Rapporten vil gi deg en indikasjon på hva som er beste praksis innenfor standardisering av regnskaps- og økonomistyringsprosesser, utnyttelse av digitale løsninger, potensielle tids- og kostnadsbesparelser, samt tips om hva du kan gjøre for å effektivisere din økonomifunksjon.

Vil du vite mer?

Se rapporten for utdypende informasjon og fakta.

 Og ta kontakt - vi deler gjerne våre erfaringer.

Dette blogginnlegget er skrevet av Tanya Lind.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hvorfor bør Business Controller være prosjektlederens viktigste sparringspartner?

Den voldsomme teknologiske utviklingen har medført en bølge av prosjekter hos bedrifter og organisasjoner. Vi ser implementering av nye ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering virker - men for få er i gang…

I PwCs rykende ferske undersøkelse «Fremtidens økonomifunksjon» har vi kartlagt hvor langt dagens økonomifunksjoner er kommet på den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen