<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TCFD - klimarapportering som et verktøy for finansiell bærekraft

TCFD ‹ Tilbake til artikler

TCFD

Mark Carney, styreleder for Financial Stability Board (FSB) og sentralbanksjef i Storbritannia forstår at miljøansvar er en viktig del av risikostyring for finansiell stabilitet. I 2017 ledet Carney FSB sitt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), for å forbedre informasjonsgrunnlaget til investorer, kreditorer og forsikringstilbydere, for deres beslutninger relatert til klimaendringenes innvirkning på selskaper.

TCFD anbefaler at styret og ledelsen integrerer miljøansvar i selskapenes strategi, forretningsplan, finansielle planlegging og risikostyring. Videre anbefales selskaper å rapportere på spesifikke mål og resultater - fra klimagassutslipp til ledelsens lønninger.

Rapportering

Det mest nyskapende er anbefalingen om at selskap bør vurdere - og rapportere - hvordan de vil bli påvirket av ulike klimascenarier, inkludert Paris-avtalens togradersmål. Rapportering på klimarelatert risiko- og virksomhetsstyring anbefales for alle selskaper. Anbefalingene for rapportering på klimastrategi, mål og resultater rettes i første omgang mot bank, finans og forsikringsselskaper, samt store foretak med over en milliard dollar i omsetning. Rapportering på strategi, mål og resultater skal baseres på vesentlighetsvurderinger. Mål og resultater som ikke ansees som vesentlige behøver heller ikke inkluderes i årsrapporten, men skal gjøres tilgjengelig andre steder.

Hvorfor etterleve TCFD?

Anbefalingene gjelder frivillig selskapsrapportering. Så hva skjer nå? Hvorfor skulle selskaper ønske å etterleve TCFD?

Svaret ligger i markedene - eller rettere sagt hos investorene. Pensjonsfond og institusjonelle investorer som holder en stor del av markedenes aksjer og obligasjoner sitter øverst på investerings- og kredittkjeden. De vinner eller taper basert på beslutningene de tar om selskapene de investerer i, og hvordan disse selskapene styrer de fysiske risikoene og omstillingsrisikoen klimaendringene representerer. Vi ser allerede tegn til at disse investorene, og forvalterne som representerer dem, tar klimarisikoene - og mulighetene - svært seriøst.

Tungvektere som Aviva, Axa, Blackrock med flere har alle indikert at de vil gjøre klimaendringene til en hovedprioritering i deres samhandling med selskaper. De lover også å ta tak hvis selskaper ikke rapporterer i henhold til TCFDs anbefalinger. Og de mener hva de sier: Bare spør ExxonMobil og Occidental i det amerikanske markedet. I hjemlige strøk har DNB annonsert at de i fremtiden kun vil investere i selskaper som redegjør for hvordan klimaendringene påvirker selskapet finansielt. Dette er ikke miljøidealisme, men kommersielle investorer som legger press på selskaper for å få den informasjonen de trenger for å vurdere selskapenes finansielle bærekraft. Equinor (Statoil) inkluderte scenarierapportering allerede i sin 2016-rapport.

Det er ikke bare investorer som legger press på selskaper for å få bedre rapportering. Erfaringen fra ESG-ratinger (Environmental, Social and Governance) av selskaper og verifisering av grønne obligasjoner gjør at ratingbyråene ser TCFD som en mulighet for bedre integrering av klimarisiko i selskapers kredittrating.

Vi som konsulenter og revisorer i Norge ser også nytten med TCFD. I Norge har regnskapslovens §3-3c. om redegjørelse for samfunnsansvar vært svak pisk for å jage norske selskaper i retning av bedre klima- og bærekraftsrapportering. Endelig får markedet også en gulrot for klimarapportering.

Blogginnlegget er basert på et blogginnlegg skrevet av Jon Williams, Partner i PwC, Sustainability & Climate Change: Bringing climate-related reporting in from the cold

Magnus Young

Magnus Young

Jeg heter Magnus Young og jobber som Manager i PwC Risk Advisory Services innenfor området sustainability. Før jeg kom til PwC jobbet jeg sju år med bærekraft, due diligence og integrert rapportering på kryss og tvers av Asia, og var med på å skape verdens første regulerte markedsplass for sosiale entreprenører. Jeg er spesielt interessert i sammenhengen mellom samfunnsansvar og langsiktig verdiskaping og ønsker å være en pådriver for bedre styringsinformasjon og integrert resultatsrapportering.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Er næringslivet klart for grønn kapitalisme?

Nylig samlet toppledere seg i Davos for å diskutere en mer bærekraftig og inkluderende kapitalisme. Mye tyder på at de fortsatt ikke er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Dette sier ekspertene om den nye sikkerhetsloven

Hva er nytt i den nye sikkerhetsloven og hva innebærer det for norske virksomheter? Vi har samlet PwCs fremste fageksperter for et ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt statsbudsjett er lik økte klimagassutslipp

Regjeringen skyter seg selv i foten når de fjerner dagens ordning for veiavgift - et insentiv som så langt har gjort det lett å velge grønt ...

Les artikkelen