<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwCs globale internrevisjonsstudie for 2017 - Turbulente tider også for internrevisor

Av Petra Liset , Eli Moe-Helgesen , Jonas Gaudernack , 21. april 2017

Andelen selskaper som opplever at internrevisjonen er klart verdifull for virksomheten, falt fra 54 prosent i 2016 til 44 prosent i år - den laveste andelen på fem år. Dette er blant funnene i en stor undersøkelse PwC har gjennomført blant 1900 selskaper med hovedkontor i 41 land. 

Les artikkel

Interesseområder: Internrevisjon

Dele artikkelen:

Om du ikke er en del av løsningen, er du en del av problemet

Av Eli Moe-Helgesen , 9. juni 2016

God intern kontroll handler mye om sunn bedriftskultur. En solid tone fra toppen er avgjørende for å skape gode holdninger. Men hvorfor er det å skape en tydelig og robust kultur så vanskelig? Min påstand er at det ofte skyldes “sement i midten”.

Les artikkel

Interesseområder: Internrevisjon

Dele artikkelen:

God internrevisjonsleder = god internrevisjon

Av Jonas Gaudernack , 21. april 2016

 GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

PwCs årlige «State of the Internal Audit Profession» viser det vi alle vet; god ledelse skaper gode resultater.

Under overskriften «Leadership Matters» vises sammenhengen mellom internrevisjonsledelse, opplevd nytte av internrevisjon, og hvor god virksomhetens faktiske risikostyring oppleves å være. Ikke overraskende er det av avgjørende betydning at internrevisjonslederen er «god».

Men hva vil det si å være «god»? – og hvordan skal vi som internrevisjonsledere bli «gode»? 

Les artikkel

Interesseområder: Internrevisjon

Dele artikkelen: