<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Treasury-funksjonen som strategisk samarbeidspartner

Jon Tilset.jpg ‹ Tilbake til artikler

Selskapets treasury-funksjon blir stadig mer integrert i selskapets virksomhet. Funksjonen må derfor sees på som en prosess som er en del av kjernevirksomheten, heller enn å være en tradisjonell avdeling med ansvar for selskapets finansiering, likviditet og risikostyring knyttet til valuta og renter. Dette viser en global spørreundersøkelse blant 220 CFO-er og ledere for treasury-funksjonen, gjennomført av PwC.

Som følge av treasury-funksjonens omfattende interaksjon med virksomheten, viser undersøkelsen at 2/3 av personene involvert i treasury-relaterte oppgaver er ansatte utenfor selskapets treasury-avdeling. Dette skyldes en økende grad av outsourcing av back-office funksjoner, og en sterkere involvering av økonomiansvarlige i selskapets ulike virksomhetsområder i forbindelse med rapportering av finansielle eksponeringer, samt oppgaver relatert til cash management.

Utarbeidelse av likviditetsprognoser er en høyt prioritert oppgave for treasury-funksjonen i mange selskap. Oppgaven har stått høyt oppe på agendaen i nærmere to tiår, noe som skyldes prognosenes betydning for beslutninger knyttet til likviditetsstyring, kapitalstruktur, finansiering og investeringsplaner. Til tross for fokus på prognosearbeid over mange år strever fortsatt mange selskap med nøyaktighet, rutiner for innsamling av data og å finne gode verktøy for prosessen. Likviditetsprognosene er fortsatt en av treasury-avdelingens oppgaver med størst innslag av manuelle rutiner.

Spørreundersøkelsen viser at CFO-ene i mange tilfeller gir treasury-funksjonen en åpen invitasjon til å involvere seg i finansielle prosesser også utenfor tradisjonelle treasury-oppgaver. Et eksempel på dette er optimalisering av selskapets arbeidskapital, som er en proaktiv form for å styre selskapets likviditet. Undersøkelsen «PwC’s 2016 Annual Global Working Capital Opportunity» indikerer at selskaper globalt kan frigjøre inntil i 1.100 milliarder dollar fra arbeidskapitalen. Et annet område hvor treasury-funksjonen inviteres til å ta ytterligere ansvar er finansiell risikostyring knyttet til valuta-, råvare- og renteeksponering, hvor det oppfordres til proaktivt å kartlegge eksponering med tilhørende effekter på selskapets likviditet.

En proaktiv treasury-funksjon bør ta oppfordringen fra CFO til å påta seg en strategisk rolle i organisasjonen gjennom å involvere seg i finansielle prosesser utenfor tradisjonelle treasury-oppgaver, som for eksempel aktiv styring av virksomhetens arbeidskapital. 

Aktuelle lenker:

Dette blogginnlegget er skrevet av Jon Tilset.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler