<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trump som brems i kampen mot korrupsjon?

‹ Tilbake til artikler

 

Valget av Donald Trump som amerikansk president har her hjemme og internasjonalt ledet til mange debatter om konsekvensene av valget, det være seg konsekvensene for alt fra amerikanske innenrikspolitiske spørsmål til spørsmål om forsvars- og sikkerhetspolitiske implikasjoner verden over. Debatten vil nok fortsette fremover mot innsettelsen i januar og i tiden lenge etter også.


Et spørsmål som, i alle fall hjemme i Norge, ikke har vært diskutert, er valgets konsekvens for antikorrupsjonsarbeidet til ulike aktører. Vil valget av Trump ha konsekvens for arbeidet til politimyndigheter, NGOer som arbeider med antikorrupsjon, til mange tusen compliance-offiserer omkring i et mangfold av selskaper, til selskapenes fokus på forebygging av korrupsjon, til advokater og rådgivere som arbeider med dette til daglig?


Enkelte debattanter, særlig i USA, har ropt et varsko. De mener Trump ikke vil legge til rette for en så aktiv antikorrupsjonshåndhevelse som en har sett de siste årene fra amerikanske DoJ og SEC. Iallfall, mener de, vil håndhevelsen av FCPA bli mindre aggressiv. Bakgrunnen er i hovedsak en uttalelse fra Trump i 2012 hvor han skal ha sagt at «FCPA is a horrible piece of legislation». Hvis man deretter legger til uttalelser som at han ønsker å oppheve Dodd-Frank Act (reguleringer av finansnæringen og forbrukervern) og kombinerer det med et uttalt standpunkt om at USA ikke lenger kan være noe verdenspoliti, er det gode grunner til å spørre om den aggressive håndhevingen av FCPA fra amerikansk side fortsatt kan forventes i årene fremover.


En enda verre frykt er skjev forfølgelse, det vil si en forfølgelse mot utenlandske selskaper som vil virke konkurransevridende til gunst for selskaper med store amerikanske eierinteresser.


Ingen vet svarene på dette enda. Kanskje heller ikke Trump selv. Det vil nok spille en stor rolle hvem som endelig blir godkjent som ny Justisminister av Senatet, og hvilke midler man velger å allokere til de rettshåndhevende myndighetene som har drevet med FCPA-håndhevelse, bevilgninger som har økt betydelig de siste årene.


Sammen med kollega Gunnar Holm Ringen hadde jeg i forrige uke gleden av å delta på en årlig anerkjent antikorrupsjonskonferanse (International Conference on the Foreign Corrupt Practice Act) i Washington DC. Heller ikke her var dette temaet nevneverdig berørt, men jeg diskuterte temaet med flere amerikanske kollegaer som arbeider med FCPA, og heller ikke for dem er det lett å se inn i glasskulen. Meningene er delte.


Selv om holdningene til Trump kan sees på som et forvarsel om redusert fokus på FCPA fra amerikanske myndigheters side, våger jeg meg på en spådom om at vi fortsatt vil få se en nokså intens amerikansk FCPA-håndhevelse fremover. For det første fordi det er god økonomi for den amerikanske statskassen. For hver dollar de putter inn i de avdelingene av DoJ og SEC som arbeider med dette, får de fire tilbake i form av ulike sanksjoner og inndragning. For det andre også fordi man kanskje ser hvilken betydelig destabiliserende kraft korrupsjon er i utviklingsland. Det bør rett og slett være et element i de sikkerhetspolitiske strategiene. Og for det tredje, sist torsdag ba Trump om at US Attorney for Manhattan, Preet Bharara, fortsetter i sin posisjon. Bharara har hatt bekjempelse av økonomisk kriminalitet høyt på sin agenda, og kan sees på som et signal om at Trump-administrasjonen ikke vil nedprioritere arbeidet. Man må huske at normalt skiftes alle US Attorneys ut ved presidentskifter.


Under enhver omstendighet vil, heldigvis, selskaper verden over måtte forholde seg til en rekke andre antikorrupsjonsbestemmelser med vid jurisdiksjon. Herunder den norske straffeloven. Compliance-ansatte, advokater og rådgivere må fortsatt arbeide for at selskapet de arbeider for ikke utsettes for risikoer for verditap gjennom omdømmesvikt og rettsforfølgelse. Det må de gjøre med eller uten en aggressiv amerikansk FCPA-håndhevelse.


Men det skal bli spennende å følge utviklingen i intensiteten i amerikanske rettsforfølgelse fremover. Den har med FCPAs vide geografiske rekkevidde, også betydning for norske selskaper som opererer ute.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Korrupsjonsfaren øker - Hva gjør vi nå?

Økokrims trusselvurdering 2020 peker på økt risiko for korrupsjon i Norge. Hvordan bør norske selskaper ruste seg mot dette? Er det nok å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Sist fredag publiserte International Organisation for Standardization (ISO) sin standard ISO 37001; Anti-bribery managements systems. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I ...

Les artikkelen