<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Unngå feilansettelser med enkle grep

‹ Tilbake til artikler

Feilansettelser kan være svært kostbart og ressurskrevende for bedriften. Derfor handler rekrutteringsprosesser ikke bare om å finne den riktige kandidaten, men vel så mye om å identifisere hvem som ikke er egnet kandidat for stillingen. En feilansettelse kan skje som en følge av flere årsaker. En bakgrunnssjekk av kandidaten før tiltredelse vil kunne avdekke tilfeller av feilansettelser som skyldes uriktige opplysninger på CV (oppgitt utdanning og jobberfaring) eller tilfeller der kandidaten har ekstreme ytringer og/eller holdninger som ikke er forenlige med kjerneverdiene til selskapet.

Ulike undersøkelser viser at opp mot 40 prosent av jobbsøknader og CVer inneholder uriktig eller misledende informasjon - noen tilfeller mer alvorlige enn andre. De mest alvorlige tilfellene knytter seg gjerne til at oppgitt utdanning eller jobberfaring ikke er reell. En bakgrunnssjekk av kandidaten før tiltredelse vil kunne avdekke slike kritikkverdige forhold og dermed forhindre en feilansettelse. Bakgrunnssjekker har dessuten en avskrekkende effekt på de som vurderer å jukse på sin CV, ved at kandidatene vet at de vil bli bakgrunnssjekket. I tillegg viser bedriften ved å gjennomføre bakgrunnssjekker at den tar etikk og integritet på alvor, og kan i så måte være med å styrke omdømmet til selskapet.

Gjennomføring av bakgrunnssjekker

PwC Norge gjennomfører bakgrunnssjekker på alle som blir ansatt i selskapet. I tillegg gjennomfører PwC bakgrunnssjekker for eksterne selskaper, og totalt gjør PwC nærmere 1 000 bakgrunnssjekker årlig.

Vi har her delt handlingene vi gjennomfører ved en bakgrunnssjekk inn i tre hovedkategorier: 

  1. Bekreftelse av kvalifikasjoner, egnethet og kompetanse

Den mest åpenbare fordelen ved å gjennomføre en bakgrunnssjekk er å verifisere informasjonen som kandidaten selv har opplyst om. En nylig undersøkelse fra UK Higher Education Degree Datacheck (HEDD) viser at så mye som 33 % av nyutdannede og jobbsøkere i noen grad forfalsker sentral informasjon på sin CV. Basert på våre erfaringer er juks på CV den vanligste årsaken til avslag som følge av bakgrunnssjekken. Å verifisere kandidatens CV gjennom å bekrefte identitet, utdanning, oppgitte kvalifikasjoner, tidligere jobberfaring og jobbhistorikk, samt kvalitet på leveranser hos tidligere arbeidsgiver, er med på å skape en trygghet i organisasjonen rundt hvorvidt man har ansatt rett kandidat for jobben.

  1. Sikre at kandidatens holdninger og verdier sammenfaller med selskapets verdier

Når selskaper utfører bakgrunnssjekker slurves det ofte med å sjekke kandidatens tilstedeværelse på åpne, sosiale medier for å påse at kandidatens offentlige profil er forenelig med selskapets kjerneverdier. En slik sjekk innebærer en screening av kandidatens offentlige ytringer, i tillegg til å undersøke omtale i media. Undersøkelser av omtale i media er spesielt aktuelt ved ansettelse til profilerte stillinger. Av hensyn til ytringsfrihet bør imidlertid ikke forhold som religion og politisk ståsted inngå i bakgrunnssjekker ved ansettelser. Derimot gjennomføres det søk etter ytterliggående offentlige ytringer som oppfordrer til vold eller hat, eller som på annen måte er i strid med selskapets verdier og etiske retningslinjer. PwC har tidligere utført bakgrunnssjekk på en kandidat med strøken CV og gode anbefalinger, som ved nærmere undersøkelse viste seg å ha kommet med hatefulle ytringer gjennom sosiale medier. Et annet eksempel er fra en nylig utført bakgrunnssjekk der en tilsynelatende godt kvalifisert kandidat viste seg å ha støttet nynasistisk ideologi og oppfordret til tvangsdeportering av minoritetsgrupper gjennom en mindre kjent blogg. Begge disse tilfellene er eksempler på funn som ikke ville blitt oppdaget uten screening i åpne medier i forkant av ansettelsen. 

  1. Trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen

En tredje svært viktig handling som gjennomføres i bakgrunnssjekker er å sikre trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen. Det å bekrefte at kandidaten ikke har en historikk med vold og trakassering er et viktig element for å tilby et trygt arbeidsmiljø i selskapet. Å bekrefte dette kan gjøres på flere måter. Den vanligste er å få verifisert fra tidligere arbeidsgiver at kandidaten forlater selskapet under gode omstendigheter. I andre tilfeller, der rettslig grunnlag er tilstede, kan det være aktuelt å be om kopier av strafferegistre. For kandidater som kan få tilgang til potensielt sensitiv finansiell informasjon, er det aktuelt å gjennomføre kredittsjekk av kandidaten for å verifisere at kandidaten er i stand til å utøve yrket på en forsvarlig måte. PwC gjennomfører også alltid søk i sanksjonsregistre ved gjennomføring av bakgrunnssjekker. 

Arbeidsgiver står ovenfor flere risikomomenter ved ansettelser. Ved å gjennomføre bakgrunnssjekker kan man langt på vei eliminere disse med relativt enkle grep. I tillegg virker bakgrunnssjekker forebyggende og er trolig også positivt bidrag til arbeidsgivers omdømme da den kan si noe om arbeidsgivers seriøsitet. 

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan bistå ditt selskap med å gjennomføre bakgrunnssjekker, kontakt oss gjerne.

Petter Tegle Skjærvø

Petter Tegle Skjærvø

Jeg heter Petter Tegle Skjærvø og jobber som Manager i PwCs Granskingsenhet. Her jobber jeg blant annet med å forebygge og avdekke uønskede og kritikkverdige forhold. Jeg er statsautorisert revisor og har fire års erfaring som revisor i tillegg til en mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å vite mer eller om du har noen spørsmål.

Jack Esposito

Jack Esposito

Jack is a Manager in PwC Forensics Norway conducting investigations, due diligence, corporate intelligence, and security consulting. Prior to his current role, Jack served in the United States Intelligence Community in Washington DC, working on international risk and security issues for the Department of Defense (DoD) and Federal Bureau of Investigation (FBI). Jack served on multiple FBI and DoD task forces conducting international security and investigation operations and is a subject matter expert in risk due diligence and intelligence issues.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Når er din virksomhet trygg?

Når vil din virksomhet være trygg mot cyberhendelser? Mest sannsynlig aldri. Men med god koordinering mellom cybersikkerhet og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Return of training: læring og forbedring gjennom systematisk oppfølging

Verdien av kriseøvelser (Return of Training) blir størst med øvelser med godt læringsutbytte, og at det mellom øvelsene jobbes systematisk ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sikkerhetsloven to år senere – hva har vi lært?

Arthur, Mats og Maren deler erfaringer og læringspunkter knyttet til sikkerhetsloven Økt digitalisering fører til større angrepsflater og ...

Les artikkelen