<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

US DoJ – Nye tiltak i kampen mot korrupsjon

‹ Tilbake til artikler

Det amerikanske justisdepartementet (US DoJ) lanserte tirsdag 5. april ny plan for å styrke korrupsjonsbekjempelse.

Tiltakene det pekes på består av:

  1. Nye aktorer til FCPA enheten og tre nye FBI team disponert til korrupsjonsetterforskninger  – dette skal styrke kapasiteten med 50%
  2. Styrket koordinering og samarbeid med andre lands politi og påtaleenheter. En internasjonal tilnærming og bedre mulighet for å dele informasjon og vitner fremføres som en suksessfaktor for blant annet etterforskningene mot Archer Daniels Midland, Alcoa, Alstom, Dallas Airmotive, Hewlett-Packard, IAP, Marubeni, Vadim Mikerin, Parker Drilling, PetroTiger, Total og VimpelCom.
  3. Iverksettelse av et pilotprogram for selvrapportering. Hensikten er å styrke selvrapportering, øke samarbeidet mellom selskaper og myndigheter og fjerne svakheter i selskapenes antikorrupsjonssystemer. Pilotprogrammet kan innebære inntil 50% reduksjon av bøteomfang og bortfall av compliancemonitor.

Tiltakene skal styrke FCPA enhetens kapasitet til å forfølge enkeltpersoner i tråd med Yates-memoet som Gunnar har beskrevet i et tidligere blogginnlegg.

Det er publisert en veiledning (https://www.justice.gov/opa/file/838386/download) som beskriver hvordan FCPA enheten vil vurdere:

  • Frivillig selvrapportering
  • Samarbeid
  • Forbedring og utbedring (remediation)

Ta gjerne kontakt med oss i PwC Gransking dersom du vil vite mer om FCPA. 

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har du kontroll på dine leverandører?

Leverandøroppfølging vies stadig større oppmerksomhet, både som følge av nye nasjonale lovkrav og økte forventninger i samfunnet generelt. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sikkerhetsloven to år senere – hva har vi lært?

Arthur, Mats og Maren deler erfaringer og læringspunkter knyttet til sikkerhetsloven Økt digitalisering fører til større angrepsflater og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt varslingsdirektiv - endringer i sikte?

Norge har over tid ligget langt fremme hva gjelder tilrettelegging for varsling om kritikkverdige forhold. Det samme har ikke nødvendigvis ...

Les artikkelen