<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varsling om doping i idretten - ny varslingskanal på plass

‹ Tilbake til artikler

Mens idrettsverden rystes av nye doping- og korrupsjonsskandaler, har Antidoping Norge tatt grep og etablert et sentralt verktøy i kampen mot doping; en varslingskanal der man kan kommunisere med varslere som ønsker å være anonyme.

Dette er fremtidens varslingskanaler i tilfeller der man ikke kan påregne at varslere vil stå åpent frem og som kan bidra til å avdekke handlinger som truer fundamentet for både toppidretten og den samfunnsmessig viktige breddeidretten. Du finner pressemeldingen om kanalen på Antidoping Norges nettsider:

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ny-anonym-varslingskanal-for-doping-i-idretten/

Formaliserte varslingskanaler har lenge vært et viktig verktøy for både næringslivet og offentlige virksomheter til å forebygge og avdekke irregulære hendelser, som for eksempel korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Lovgiver har også nedfelt et krav om at virksomheter skal legge til rette for varsling. Det er ikke uten grunn. For kun gjennom kunnskap om handlinger, metode og involverte personer fra varslere vil virksomhetene kunne avsløre og forhindre videre lovbrudd som ellers kanskje aldri ville blitt avdekket, eller blitt avdekket mye senere.

Slik er det også i idretten som, ikke ulikt andre samfunnsområder, sliter med en kultur der det kan sitte langt inne for den enkelte å varsle om andres snarveier til toppen. Tenk bare på den mye omtalte «omertaen» i sykkelsporten; en taushetskodeks som holdt på å ødelegge en stor verdensidrett. Hvor mye tidligere kunne ikke Armstrong-saken blitt avslørt dersom varslere som Emma   O´Reilly hadde hatt en trygg kanal å varsle til? Et sted der mottaker av varselet ved hjelp av gjennomtenkte og etablerte rutiner profesjonelt kunne behandle og undersøke varselets kredibilitet? Til beste for idretten. Til beste for sponsorer som får redusert risiko for omdømmetap. Til beste for breddeidretten som høster inspirasjon fra en toppidrett som må være ren. For hvor ødeleggende er det ikke for inspirasjonen når en stor helt viser seg å være en skurk som tok snarveier? Snarveier som ikke fullt så store helter, lot være å ta? En som med profitt for øyet valgte å ødelegge det grunnleggende prinsippet i idretten om at det skal være konkurranse på like vilkår?

For PwC Gransking er det en stor glede å ha bistått Antidoping Norge med tilretteleggingen av varslingskanalen. Vi vil også rådgi Antidoping Norge i deres undersøkelser der de ønsker det. Det føles godt og er i tråd med våre verdier å bruke vår kompetanse om korrupsjon og økonomisk kriminalitet til å etablere et verktøy som også kan bidra til en renere idrett. Men først og fremst er dette Antidoping Norges fortjeneste. Meg bekjent er de det første antidopingbyrået som etablerer et verktøy som kan virke parallelt med holdningsarbeid og blod- og urintesting. Antidoping Norge viser seg igjen som et av de fremste antidopingbyråer i verden.

Gratulerer!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har du kontroll på dine leverandører?

Leverandøroppfølging vies stadig større oppmerksomhet, både som følge av nye nasjonale lovkrav og økte forventninger i samfunnet generelt. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sikkerhetsloven to år senere – hva har vi lært?

Arthur, Mats og Maren deler erfaringer og læringspunkter knyttet til sikkerhetsloven Økt digitalisering fører til større angrepsflater og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt varslingsdirektiv - endringer i sikte?

Norge har over tid ligget langt fremme hva gjelder tilrettelegging for varsling om kritikkverdige forhold. Det samme har ikke nødvendigvis ...

Les artikkelen