<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verdens ledere er teknologioptimister, men er bekymret for utsiktene til vekst

‹ Tilbake til artikler

Hva_er_stake_bilde_Eli_.jpg

Hvert år gjennomfører PwC en omfattende undersøkelse der vi intervjuer toppledere om forventninger og hvilken risiko de er bekymret for. I årets undersøkelse deltok mer enn 1400 ledere fra virksomheter over hele verden. Årets funn viser at økonomisk og politisk uro gjør topplederne mer bekymret enn tidligere - både for verdensøkonomien og eget selskap.


På kort sikt er topplederne svært avmålte. Troen på vekst i verdensøkonomien, så vel som for eget selskap faller markert fra undersøkelsen vi la frem i 2015. Topplederne mener også at truslene vokser raskere enn mulighetene. Derfor forteller blant annet 7 av 10 toppledere, både globalt og i Norge, at de planlegger kostnadskutt i løpet av 2016. På lengre sikt er lederne mer optimistiske, og tror særlig teknologisk utvikling vil påvirke eget selskap positivt. Topplederne ser både muligheter og trusler knyttet til teknologisk utvikling. Investeringer i teknologi står høyt på dagsorden, og det er særlig innen dataanalyse og kundebehandling at lederne tror på radikale forbedringer.

Vi kjenner oss godt igjen i dette bildet. Jeg ser at mange norske virksomheter jobber med digitalisering og fornyelse, men fortsatt har vi langt frem. Og det er ikke alltid at digitalisering er så forferdelig vanskelig. Norske virksomheter kan eksempelvis bli mye bedre til å ta i bruk allerede eksisterende teknologi innenfor rapportering og analyse. Vi ser at en rekke virksomheter har investert betydelig i sofistikerte ERP-løsninger, men de utnytter bare deler av systemene. Ved å ta i bruk flere muligheter som automatiske avstemminger, overføringer, papirløse transaksjoner og bedre løsninger for konsolidering vil man ikke bare spare kostander, men sannsynligvis jobbe raskere og med mye lavere risiko.

Vil du vite mer? Utforsk vår Global CEO Survey på egenhånd og hent gjerne ut figurer.

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Tredjepartsrisiko i en ny digital hverdag - hvordan bør vi adressere det?

I snart et år har verden vært snudd på hodet og den digitale transformasjonen har økt voldsomt i takt med hjemmekontor og etterspørsel ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bytte av ERP-løsning - hvordan få tid til å følge den teknologiske utviklingen?

“Vi har så mye å gjøre at vi ikke har tid til å effektivisere”. Lignende utsagn møter vi i mange ulike sammenhenger. Husk at slike utsagn ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Dette sier ekspertene om den nye sikkerhetsloven

Hva er nytt i den nye sikkerhetsloven og hva innebærer det for norske virksomheter? Vi har samlet PwCs fremste fageksperter for et ...

Les artikkelen