<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Transcript av filmen: Det er jo så enkelt...

Hei, jeg heter Therese og jobber med skatt på lønnsområdet. Jeg bistår ved bokettersyn. 

Et bokettersyn på lønnsområdet dreier seg ofte om reiseregninger. Å ha noenlunde kontroll på reglene rundt reiseregninger er ikke så dumt. Jeg skal dra dere gjennom de relativt enkle reglene. Dere kan teste om dere er der eller om dere trenger mer veiledning.

Vi må tenke litt tredimensjonalt. De ulike reisetypene er sikkert kjent for de fleste. Jeg tar dem likevel.

Du har yrkesreiser og tjenestereiser. Du har pendlerreiser og arbeidsreiser. Du har også rutinemessige yrkesreiser. Det er stort sett greit å skille mellom disse.

Så er det hva man kan få dekket. Man kan få dekket diett. Man kan få dekket reise og losji eller overnatting. Som sikkert alle er klar over, vil det være forskjellig hva man kan få dekket, på de ulike typene reiser. Det dannes et fint mønster.

Ved reiser kan man få kilometergodtgjørelse eller taxi, bil, båt og fly dekket.Om det blir skattepliktig eller ikke, avhenger av typen reise. 

Så er det måten det dekkes på. Det kan komme via en naturalytelse,
refusjon eller godtgjørelse. Alle kan komme i ulike varianter. Det er ulikt hva man kan få dekket, avhengig av hvilken reise man er på. Det tegner seg et enkelt bilde av regelverket.

Her må man forholde seg til fire lover. Ligningsloven, folketrygdloven, skatteloven og skattebetalingsloven.
Det er i hvert fall fire tilhørende forskrifter. I tillegg har vi Statens reiseregulativ og et ukjent antall avtaler, som vi også må ta i betraktning. Om tre-fire lønns- og regnskaps medarbeidere kjenner regelverket er man godt rustet for bokettersynet som kan komme.

Innledningen min om at dette var enkelt, var ironisk. Vil dere vite mer, må dere lese bloggen min.

Følg bloggen