<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Transcript av filmen: Hvor blir det av sikkerhetsventilen?

-Hei, Trine.
-Hei, Lene.

Det er mye prat om rentebegrensningsregelen. Hva dreier det seg om? Godt spørsmål. Bakteppet for rentebegrensningsreglene er store avisoppslag om multinasjonale selskaper. De har strukturert seg over landegrenser. De betaler lite skatt, langt mindre enn folk flest synes at de burde.

Temaet har hatt stort internasjonalt fokus. Det er riktig. EU og OECD har fokus på internasjonal skatteplanlegging. Det var bare et tidsspørsmål før norske myndigheter kom på banen og lagde regler som demmer opp for noen tilpasningsmuligheter.

Dette rammer ikke bare de multinasjonale selskapene. Det er også riktig. Reglene er generelt utformet. De rammer også helt nasjonale, norske selskapsstrukturer. Nå har det kommet forskriftsregulering av noen av forholdene. Det skal jeg blogge om.

Følg bloggen